Door de huidige grote vraag naar wegtransport is het aantal overtredingen in het vrachtverkeer, zoals het schenden van de verplichte rij- en rusttijden, gestegen tot recordhoogte. De Europese politieorganisatie Roadpol spreekt van een ‘groot risico voor de verkeersveiligheid.’

Negentien Europese landen namen deel aan een grootschalige controle in oktober. Er werden in totaal 197.274 vrachtwagens gecontroleerd. Daarbij werden maar liefst 69.453 overtredingen geconstateerd. Het overtredingspercentage lag op 35,21 procent, bijna het dubbele van het aantal geregistreerde overtredingen tijdens de laatste controle in mei 2020 (overtredingspercentage 20,18 procent). Het betekent dat bij ongeveer een op de drie gecontroleerde vrachtwagens een overtreding is geconstateerd.

De meeste overtredingen werden gevonden op het gebied van snelheid (8125x), technische overtredingen (5006x), veiligheidsgordels (4635x) en andere veiligheidsvoorzieningen en de wetgeving inzake rij- en rusttijden en tachograafinstellingen. 12.560 chauffeurs waren in strijd met de in heel Europa geldende sociale voorschriften, wat betekent dat ze langer met hun voertuig reden dan wettelijk is toegestaan ​​zonder de verplichte pauzes in acht te nemen.

“Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest. De rusttijden in de transportsector zijn er niet alleen om de chauffeurs zelf te beschermen, maar ook voor de veiligheid in het verkeer. Vrachtwagenchauffeurs kunnen door vermoeidheid ernstige aanrijdingen veroorzaken”, aldus de woordvoerder van Roadpol.