Vanaf juli volgend jaar moet in alle nieuwe auto’s een aansluiting voor alcolock-apparaten worden geïnstalleerd. Alcolock is een afkorting voor alcoholslotsysteem. Het apparaat meet de alcoholconcentratie in de adem van de bestuurder en werkt als startonderbreker. Alleen degene die in het apparaat heeft geblazen en nuchter is, kan de auto starten. De alcolock-apparaten kosten tussen de 1.500 en 2.000 euro per stuk.

Een alcolock kan rijden onder invloed voorkomen en het kan de verkeersveiligheid vergroten. Ongeveer een kwart van alle verkeersongevallen in Europa is te wijten aan de invloed van alcohol. Het is dan ook te verwachten dat het alcoholslot en het gebruik ervan door chauffeurs op termijn een wettelijke verplichting wordt. Dat staat in veel verkiezingsprogramma’s, als maatregel om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid is het alcoholslot bewezen effectief. “Het leidt tot minder recidive dan een ontzegging van de rijbevoegdheid of een ongeldigverklaring van het rijbewijs”, aldus de SWOV. Dit effect wordt volgens de stichting wel vaak alleen waargenomen in de periode dat het alcoholslot aanwezig is.

In Nederland al sinds 2018 niet gebruikt
Alcoholslotsystemen zijn al wijdverbreid in Zweden en Finland. Taxi-, vrachtwagen- en buschauffeurs moeten daar voorafgaand aan hun dienst in de buizen blazen. Bovendien worden de apparaten vaak in bedrijfswagens geïnstalleerd. Tot nu toe wordt alleen gesproken over de verplichting om de aansluiting te installeren. In Nederland is de installatie van een alcoholslotsysteem nog niet wettelijk verplicht en ook niet gepland. Sinds 2018 wordt er hier niets meer gedaan met het alcoholslot vanwege de hoge kosten en vermeende fraudegevoeligheid.