De Europese Commissie publiceerde dinsdag voorlopige cijfers over het aantal verkeersdoden in 2022. Vorig jaar kwamen bij verkeersongevallen ongeveer 20.600 mensen om het leven. Dat is een stijging van 3 procent ten opzichte van 2021. De stijging is te wijten is aan het herstel van het verkeer na de pandemie. Het aantal verkeersdoden is nog altijd 2.000 minder (-10 procent) dan in 2019, het jaar vóór de pandemie. Het doel van de EU is, net als Nederland, om het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren.

Het aantal verkeersdoden in de hele EU steeg in 2022 met 3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, hoofdzakelijk omdat het verkeersniveau zich na de pandemie herstelde. “Belangrijk is dat veel van de tijdens de COVID-19-periode behaalde winsten (waaronder een daling van 17 procent tussen 2019 en 2020) niet verloren zijn gegaan. Ten opzichte van 2019 is het aantal doden in 2022 tien procent lager,” aldus de Europese Commissie.

Verkeersveiligheid in verschillende EU-landen
De verschillen tussen de lidstaten zijn groot, zo blijk tuit de cijfers. De grootste dalingen, met meer dan 30 procent, werden gemeld in Litouwen en Polen. Ook Denemarken registreerde een flinke daling van 23 procent. Maar in landen als Ierland, Spanje, Frankrijk, Italië, Nederland en Zweden is het aantal verkeersdoden de afgelopen drie jaar stabiel gebleven of zelfs gestegen.

De landenrangschikking van het aantal verkeersdoden is niet ingrijpend veranderd ten opzichte van vóór de pandemie: in 2022 hadden Zweden en Denemarken nog steeds de veiligste wegen (respectievelijk 21 en 26 doden per miljoen inwoners) en Roemenië de minst veilige (78/miljoen). Het EU-gemiddelde bedroeg 46 verkeersdoden per miljoen inwoners.

Kwetsbare verkeersdeelnemers
Kwetsbare verkeersdeelnemers (naast voetgangers en fietsers ook gebruikers van gemotoriseerde tweewielers) vertegenwoordigen net geen 70 procent van het totale aantal verkeersdoden. De overgrote meerderheid van deze verkeersdoden is het slachtoffer van een ongeval waarbij auto’s en vrachtwagens betrokken zijn.

Het is belangrijk dat kwetsbare weggebruikers beter worden beschermd, maakt de Europese Commissie duidelijk: “Het stijgende aantal verkeersdoden onder fietsers op de EU-wegen is verontrustend. Dit is de enige groep weggebruikers waarvoor het aantal verkeersdoden in het voorbije decennium niet aanzienlijk is gedaald, wat met name te wijten is aan een gebrek aan goed uitgeruste fietsinfrastructuur. Uit voorlopige cijfers uit Frankrijk blijkt bijvoorbeeld dat het aantal verkeersdoden onder fietsers er met 30 procent is gestegen ten opzichte van 2019”.

Europese maatregelen
In de komende weken zal de Europese Commissie een pakket maatregelen voorstellen waarin verkeersveiligheid vanuit diverse invalshoeken wordt benaderd, teneinde de Europese wegen nog veiliger te maken.