Het CBS heeft de definitieve cijfers voor verkeersdoden in 2022 gepubliceerd. Het uiteindelijke aantal verkeersdoden in 2022 is 745, wat hoger is dan de eerder berekende 737. Deze bijstelling is gedaan na het koppelen van gegevens van BRON over verkeersdoden.

Gedurende de afgelopen tien jaar schommelde het aantal verkeersdoden rond de 650 per jaar, waarmee een dalende trend van het voorafgaande decennium was geëindigd. Het aantal verkeersdoden van 2021 (582) was vertekend vanwege de corona-lockdowns, al was de daling juist vanwege de lockdowns aanzienlijk minder dan gedacht. Met het sterk gestegen cijfer van 745 verkeersdoden vorig jaar, is duidelijk een stijgende lijn ingezet.

JaarAantal verkeersdoden
2022745
2021582
2020610
2019661
2018678
2017613
2016629
2015621
2014570
2013570