De EU heeft zich ten doel gesteld om het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren, ten opzichte van het aantal slachtoffers in 2019. De meeste Europese landen hebben vergelijkbare nationale doelstellingen. In 2023 waren er 20.418 doden op de wegen in de EU, een lichte daling van 1% ten opzichte van 2022, wat ver achterblijft bij de jaarlijkse reductie van 6,1% die nodig is om de EU-doelstelling van een reductie van 50% in 2030 te bereiken.

18 van de 32 landen die worden gevolgd door het Road Safety Performance Index (PIN)-programma van ETSC zagen in 2023 een daling van het aantal verkeersdoden in vergelijking met 2022. Malta leidde met een reductie van 38%, gevolgd door Luxemburg met 27%, België met 11% en Hongarije met 10%. Omgekeerd stagneerde het aantal verkeersdoden in twee landen en nam zelfs toe in twaalf landen, waarbij Litouwen een aanzienlijke stijging van 33% kende en het aantal sterfgevallen in Letland met 26% toenam.

Vergeleken met 2019, het basisjaar voor de EU-doelstelling voor 2030, lieten 19 landen tegen 2023 een daling van het aantal verkeersdoden zien. Polen en Cyprus voeren de ranglijst aan met een aanzienlijke daling van 35%. België en Denemarken volgen met reducties van respectievelijk 25% en 22%. Het aantal verkeersdoden op Malta bleef stabiel met een verandering van 0%. Omgekeerd werd in dezelfde periode in elf landen een toename van het aantal verkeersdoden waargenomen. In Nederland nam het aantal verkeersdoden in deze periode met 4% toe. Opvallend is dat Ierland een stijging van 32% kende, terwijl Zwitserland een stijging van 26% noteerde. Gezamenlijk hebben de EU27 in 2023 een daling van het aantal verkeersdoden met 10% gerealiseerd ten opzichte van 2019. Om aan de doelstelling van de EU voor 2030 te voldoen, zou een reductie van ten minste 22% echter noodzakelijk zijn geweest.

Tussen 2014 en 2023 heeft de EU 20.981 verkeersdoden voorkomen, vergeleken met de situatie waarin elke lidstaat hetzelfde aantal dodelijke slachtoffers had gehandhaafd als in 2013. Het is echter belangrijk op te merken dat nog eens 52.754 levens gered hadden kunnen worden als de jaarlijkse vermindering van het aantal dodelijke slachtoffers de 6,7% die nodig was om de reductiedoelstelling van 50% binnen tien jaar te bereiken, consequent werd bereikt.

Nederland zag het aantal verkeersdoden in de afgelopen tien jaar met 20% stijgen en bungelt in die grafiek onderaan van alle 32 landen die zijn onderzocht. Het aantal verkeersdoden in Nederland stagneert sinds 2010. Het afgelopen jaar was er een daling van 754 in 2022 naar 684 in 2023. Tussen 2019 en 2023 is het aantal verkeersdoden met 3% gestegen en in de loop van het decennium van 2013 t/m 2023 met 20% gestegen.