Voor mensen die steeds minder mobiel worden, is de scootmobiel een uitkomst. Het geeft ze hun vrijheid terug. Toch rijzen er vragen over dit vervoersmiddel op, want uit onderzoek is gebleken dat in zeven jaar tijd het aantal doden onder scootmobielbestuurders in het verkeer is verdubbeld.

In 2023 kwamen 53 scootmobielbestuurders te overlijden. Omgerekend is dat ongeveer dertien op de 100.000 gebruikers. Dat maakt de scootmobiel tot het meest dodelijke voertuig in het verkeer. Verkeersexpert Ragnhild Davidse van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is flink geschrokken van de cijfers en vindt het aantal doden schrikbarend hoog. Door de vergrijzing verwacht ze dat de komende jaren dit aantal nog verder zal oplopen.

Gasgeven en remmen
Ragnhild ziet dat het grootste probleem bij de scootmobiel zit in het gas- en remsysteem. Bij een scootmobiel moet je namelijk in de hendel knijpen om gas te geven. Wie wil remmen, laat de hendel los. “Bij een schrikreactie knijpen mensen juist”, legt Ragnhild uit. “Dat zijn gebruikers gewend van de fiets, maar op de scootmobiel rij je door te knijpen alleen maar harder op het gevaar af. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Er zijn maatregelen nodig.”

Cursussen voor scootmobielrijders
Om veilig met de scootmobiel deel te kunnen nemen aan het verkeer, organiseert Veilig Verkeer Nederland regelmatig speciale cursusdagen voor scootmobielrijders. “Eigenlijk zou elke nieuwe scootmobielrijder zo’n cursusdag moeten volgen, om veilig(er) aan het immer drukker wordende verkeer te kunnen deelnemen.”