De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft aangekondigd in opdracht van het Openbaar Ministerie vanaf medio februari een waarschuwingsbrief te sturen om het aantal onverzekerde voertuigen verder terug te dringen.

RDW-kentekenhouders met een voertuig op naam ontvangen deze brief als er 21 dagen na het beëindigen van een verzekering nog geen nieuwe verzekering in het WAM-register geregistreerd staat. Gemeld wordt dan dat het voertuig als onverzekerd staat geregistreerd, dat er een verzekeringsplicht is en welke gevolgen het niet verzekeren van een voertuig met zich meebrengen.

Deze waarschuwingsbrief heeft dezelfde inhoud als de andere waarschuwingsbrieven die de RDW verstuurt voor de WAM; de aanleiding voor de verzending is echter nieuw. Op dit moment ontvangt de kentekenhouder namelijk geen waarschuwingsbrief en ontvangt hij direct de sanctiebeschikking via het CJIB.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)