De letselschadepraktijk is doordrenkt van het verkeersrecht, want het grootste deel van de markt bestaat uit de afhandeling van verkeersschades. Soms is de situatie helder en wordt aansprakelijkheid direct erkend. Vaak ligt het ingewikkelder en dienen verschillende factoren te worden meegewogen of spelen bijzondere omstandigheden een rol. Dan kom je uit bij een specialist.

Door Martijn van Driel

Peter Knijp startte zijn loopbaan in 1997 bij NautaDuthil en is sinds 2001, al bijna twintig jaar, advocaat bij het Stadermann Luiten Advocaten. Het is een hooggespecialiseerd kantoor op de gebieden aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht, dat werkt voor grote klanten aan verzekeraarszijde. Sinds 2006 is Peter partner van het Rotterdamse kantoor, waar op dit moment 15 advocaten werken.

Peter behandelt een mix van zaakschades (zowel regreszaken als polisdisputen), letselschades en beroepsaansprakelijkheden, maar ook meer algemene aansprakelijkheidsrechtelijke kwesties. “Het is interessant om een brede portefeuille van zaken aan te houden, want er is veel overlap tussen de deelgebieden.”

Naast zijn werk als advocaat is Peter als docent verbonden aan de Grotius Academie, waar hij onder meer het onderwerp Verkeersaansprakelijkheid verzorgt. “Het grootste deel van de letselschadegevallen vloeit voort uit deelname aan het verkeer, dus het verkeersrecht bevat de belangrijkste spelregels van ons speelveld. Het draait om vragen als: Welke regels zijn van toepassing? Wie moet bewijs leveren? Op welke manier dienen partijen aansprakelijkheid te bewijzen? Moeten er feiten rond het ongeval nader worden onderzocht? Bij het slagen van de zaak is immers sterk bewijs van doorslaggevend belang.”

Je zou denken dat de verkeersaansprakelijkheid voor alle letselschadeprofessionals appeltje-eitje is, maar dat is te kort door de bocht. “Er zijn altijd slagen te maken, bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen die je naar voren kunt brengen, of een verduidelijking van de basisregels. Bijvoorbeeld omtrent de toepassing van artikel 185 WVW, de zogenaamde ‘blik-op-vlees-schades’. Het bewijsrecht en de causale verdeling zijn in die zaken sterk in het voordeel van het slachtoffer, want dit artikel schept een risicoaansprakelijkheid. Niet iedereen is zich daar altijd van bewust; ik zie nog regelmatig mensen in die valkuil stappen.”  

Daarnaast kunnen er bijzondere omstandigheden zijn die de schaderegeling ingewikkeld maken. Peter geeft een veel voorkomend voorbeeld: “In Nederland schieten grote distributiecentra de laatste jaren uit de grond. Op de werkvloer zie je allerlei verkeersvormen kriskras door elkaar bewegen: heftrucks, orderpickers, pompwagens, voetgangers. Ongevallen liggen dan overal op de loer, medewerkers worden aangereden of er valt wat uit een stelling. Dan zie je vaak een samenloop van verschillende polissen, waarbij verzekeraars naar elkaar gaan wijzen, bijvoorbeeld de AVB-verzekeraar van de werkgever naar de aansprakelijkheidsverzekeraar van de verhuurder van de heftrucks. Dat is redelijk onontgonnen terrein, er zijn niet zoveel richtlijnen. Dus dan wandel je als jurist een moeras in en moet je weten wat je doet. Anders zit je zo vast.”

In de opleidingen en cursussen die hij verzorgt, geeft Peter tips voor die situaties. “Ik leg uit hoe je je veilig door dat moeras beweegt, door het bieden van handvatten en houvast. Het vergt een methodische manier van werken om de zaak van meet af aan goed op te bouwen. Deze kwesties leiden relatief vaak tot procedures, dus daar moet je vanaf het begin af aan al rekening mee houden. Bij genoemd voorbeeld worden de vorkheftrucks vaak geleaset en zijn ze verzekerd via een beursmakelaar. In zo’n geval moet je weten welke partij je moet aanspreken, om te voorkomen dat de verkeerde partij wordt gedagvaard, waardoor de zaak vertraging oploopt.”

Ook in reguliere verkeersaansprakelijkheidszaken kun je situaties tegenkomen die je goed moet onderzoeken. “Als je erachter komt dat een verkeersongeval mede is veroorzaakt door slecht zicht, dan kan het goed zijn te onderzoeken of de wegbeheerder een deel van de aansprakelijkheid toekomt. Want die is verantwoordelijk voor een veilige inrichting van de weg. Als je dat over het hoofd ziet, als belangenbehartiger namens je cliënt, of als regresjurist bij een verzekeraar, dan maak je een dure beroepsfout.”

Deze complexe situaties zorgen in veel zaken voor discussie, zeker als de financiële belangen groot zijn. “Daarom is een goede kennis van de basisregels essentieel. Want als je het daar over eens bent, dan praat je in ieder geval nooit langs elkaar heen.” Wil je meer weten over bijzondere situaties in verkeersaansprakelijkheid? Peter Knijp samen met prof. dr. Arvin Kolder een online cursus.

Bekijk hier het actuele cursusaanbod van Kerckebosch Uitgeverij-Studiecentrum >