Op 8 december gaat in Amsterdam op meer dan 80% van de wegen de maximumsnelheid naar 30 km/uur. Hiermee wil de gemeente de wegen veiliger en stiller maken. Vandaag deze week beginnen ze met het plaatsen van 4.400 verkeersborden.

Te hard rijden binnen de bebouwde kom veroorzaakt veel ongelukken. Het bezorgt mensen bovendien een onveilig gevoel. Uit de flitspeiling van Veilig Verkeer Nederland kwam naar voren dat maar liefst twee derde van alle weggebruikers bereid is zich aan de aangepaste snelheid van 30 km/uur te houden. Met de snelheidsverlaging wil de gemeente het aantal ongevallen in de stad terugdringen en de verkeersveiligheid verhogen. De gemeente verwacht dat er met 30 kilometer per uur 20 tot 30 procent minder ongevallen plaatsvinden.

vanaf 8 december zal op ongeveer 80% van alle wegen het verkeer niet harder mogen dan 30 km/uur. Dit geldt ook voor openbaar vervoer. Alleen op een aparte baan mag het openbaar vervoer 50 km/uur blijven rijden. Overige wegen moeten zich ook aan 30 km/uur houden.

Bij de snelheidswijziging komt veel voorbereidingswerk kijken. Zo moeten stoplichten, borden en lijnen op de weg worden aangepast, zodat de wegen voldoen aan de eisen die bij een 30 km-weg horen. Vanaf oktober begint de gemeente daarom al met het plaatsen van borden. De snelheidsborden zijn dan nog bestickerd met de mededeling ‘vanaf 8 december 30km/u’. Om iedereen op tijd te informeren start Amsterdam half november met de campagne ’30 doen we voor elkaar’.