De ANWB vindt het aantal gewonden in het verkeer veel te hoog. Uit cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) blijkt dat in jaar 2020 ruim 19.700 mensen (ernstig) gewond zijn geraakt in het verkeer. 

Met name fietsers zijn slachtoffer
Dat dit aantal slechts beperkt lager is dan in 2019 is volgens de ANWB ontmoedigend omdat er in 2020 veel minder verkeer was als gevolg van de coronacrisis. Zorgelijk is het om te zien dat met name fietsers nog steeds slachtoffer zijn. Ruim 68% van de slachtoffers zijn fietsers, dat komt neer op 13.000 (ernstig) gewonden. Deze ontwikkeling staat haaks op de wens om mensen vaker te laten fietsen. De cijfers laten volgens de ANWB zien dat de urgentie te investeren in verkeersveiligheid niet is geweken. Eerder dit jaar heeft de Tweede Kamer het kabinet opgeroepen om het aantal verkeersdoden en -gewonden in 2030 te halveren, op weg naar nul slachtoffers in 2050. Zonder extra maatregelen is het behalen van deze doelen ver weg.

Aantal ernstig gewonden stijgt al jaren
Het aantal mensen dat ernstig gewond raakt in het verkeer stijgt al jaren. Verkeersonveiligheid legt daarmee een grote druk op de acute en langdurige zorg en de maatschappelijke kosten van hiervan blijven aanzienlijk. De maatschappelijke kosten bedragen ook in 2021 miljarden.

Verkeersveiligheid nationale prioriteit
Het is noodzakelijk dat verkeersveiligheid een nationale prioriteit blijft. Ook voor het nieuwe kabinet. Zonder extra maatregelen is de ambitie van nul verkeersdoden, met een halvering in 2030 als concreet tussendoel, ver buiten bereik.

(Bron: ANWB)