De ANWB noemt de lichte daling van het aantal verkeersdoden een voorzichtige stap in de goede richting  en pleit ervoor om de druk op de ketel te houden en door te gaan met voortvarende uitvoering van de verkeersveiligheidsambities in het regeerakkoord. Dit zegt de ANWB in reactie op de cijfers die het CBS vandaag publiceerde.

In 2019 vielen 661 verkeersdoden te betreuren, 17 minder dan het jaar ervoor.  ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen: “we realiseren ons dat als gevolg van de coronacrisis veel ter discussie staat. Gezien deze cijfers blijven investeringen in bijvoorbeeld veilige wegen en fietspaden echter onverminderd hard nodig om het aantal doden verder terug te dringen. Dit voorkomt niet alleen veel persoonlijk leed, maar zal zich ook terugbetalen in maatschappelijke baten”. 

De afgelopen jaren steeg het aantal verkeersdoden aanzienlijk. De sterkste stijging in 10 jaar was in 2018, toen het aantal verkeersdoden met maar liefst 11% opliep naar 678; dit komt neer op bijna 2 verkeersdoden per dag. Het aantal dodelijke slachtoffers in 2019 is met 661 nog steeds fors. Het valt op dat er relatief veel slachtoffers vielen onder 20- en 30-jarigen; een stijging van 24%.

Ook waren er opvallend veel dodelijke slachtoffers onder motorrijders en bromfietsers.  De ANWB is erop gebrand om meer inzicht te krijgen in de toedracht van de ongevallen. Ook noemt de ANWB investeringen in veilige wegen en fietspaden ‘no-regret’ maatregelen die moeten worden genomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft eerder aangetoond dat elke Euro die wordt geïnvesteerd in veilige infrastructuur, zich 3 a 4 keer terugbetaalt.

Naast investeringen in (fiets-)infrastructuur in met name provincies en gemeenten vindt de ANWB dat door moet worden gezet met het verbeteren van verkeershandhaving en de aanpak van afleiding in het verkeer door o.a. appen achter het stuur.  Deze oplossingsrichtingen maken overigens onderdeel uit van het manifest “Maak van verkeersveiligheid een nationale prioriteit” dat de ANWB samen met ruim 30 andere organisaties eerder heeft opgesteld. Dit manifest  is opgenomen in het regeerakkoord.