Snelfietspaden staan hoog op de politieke agenda en worden gezien als een belangrijk middel om fietsgebruik te bevorderen. Er ligt al een netwerk aan fietspaden en de komende jaren komt daar nog eens 850 km bij. Is het fietsen op deze routes inderdaad zo prettig? De ANWB onderzocht negen snelfietsroutes door heel Nederland voor een publicatie in de Kampioen. 

Een snelfietsroute of fietssnelweg is in het ideale geval een breed fietspad (vier meter of breder) met weinig obstakels, flauwe bochten en zo min mogelijk kruisingen. Als er kruisingen zijn, heeft de fietser op de snelfietsroute voorrang.

Resultaten uit het onderzoek
Dat is lang nog niet overal goed geregeld, bleek uit het onderzoek van 101 km snelfietsroute in negen provincies, variërend in lengte van 5,6 tot 20,5 km.

Paden te smal
Zo bleken sommige paden te smal (Velostrada Leiden – Den Haag, Groningen – Ten Boer en Greenport Bikeway Venlo) of staan er teveel obstakels op of langs het pad (Utrecht Centraal – Houten, RijnWaalPad en Velostrada).

Auto te gast
Bij alle paden zijn er stukken van de route die de fietser deelt met gemotoriseerd verkeer, zogenaamde Auto te gast-wegen of ‘fietsstraten’. De route Leeuwarden – Stiens is zelfs voor 80% toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Dat is wel vrijwel uitsluitend bestemmingsverkeer. Op de F59 Den Bosch – Oss zijn sommige delen van het fietspad zelfs 60-km wegen. Op die route is 40% van de route Auto te gast-weg.

Gevaarlijke kruisingen
Vooral gevaarlijk zijn kruisingen waar automobilisten niet goed worden gewaarschuwd voor fietsers, die vaak uit beide richtingen kunnen komen. Zeker op bromfietspaden, waar ook supersnelle speed pedelecs mogen komen met topsnelheid van 45 km per uur. Bijvoorbeeld op de route Utrecht – Houten (via Nieuwegein): daar wordt maar bij vijf van de veertig kruisingen goed gewaarschuwd voor fietsers.

Voorrangsregeling
Voor fietsers onderling geldt er op de meeste paden geen eenduidige voorrangsregeling: ook dat kan voor verwarring of erger zorgen. Nog een gevaarlijke situatie: bij de afrit van de A325 bij Arnhem kruist deze de snelfietsroute. Daarbij ontbreekt een waarschuwingsbord dat automobilisten attendeert op passerende fietsers.

Uitkomst fietssnelwegentest
De beste paden op dit moment zijn het RijnWaalpad Arnhem – Nijmegen en testwinnaar F35 het traject Hengelo – Enschede.

Bekijk de volledige Fietssnelwegentest 2019

ANWB overhandigt bevindingen aan wegbeheerders
De ANWB is blij met deze nieuwe ‘superfietspaden’, waarmee de fiets een serieus alternatief wordt voor auto of openbaar vervoer. Ook voor langere afstanden. Een aantal gevaarlijke situaties moet wel worden aangepakt, denk aan onverlichte stukken, onduidelijke voorrangsregelingen en gevaarlijke paaltjes. De ANWB heeft een lijst met aanbevelingen gedeeld met de provincies.

Verschillende provincies en gemeenten hebben al laten weten verbeteringen aan te brengen op de onderzochte routes. De gemeente Groningen plaatst bijvoorbeeld haaientanden op een aantal fietskruisingen zodat duidelijk is dat gebruikers van de snelfietsroute Groningen – Ten Boer voorrang hebben.

(Bron: ANWB)