Een brede coalitie van artsen, gemeenten en andere organisaties wil dat het kabinet landelijke maatregelen neemt tegen fatbikes. Zij boden dinsdag een petitie aan waarin zij de politiek vragen de verkoop van opgevoerde fatbikes te verbieden. Ook willen ze dat er een minimumleeftijd voor het besturen ervan wordt ingevoerd, en dat er een landelijke voorlichtingscampagne komt.

De oproep komt van 50 gemeenten en de Fietsersbond, de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen, VeiligheidNL en Artsen voor Veilig Fietsen. De indieners maken zich grote zorgen om de ‘grote onveiligheid in het verkeer’ die de ‘opgevoerde fatbikes’ veroorzaken.

Met de petitie vragen zij de Tweede Kamer ‘maatregelen te nemen om de grote risico’s die worden veroorzaakt door de vaak jonge bestuurders te beperken’. Zij signaleren dat het aantal fatbikes op de wegen ‘snel toeneemt, evenals het aantal ongelukken met vaak jonge slachtoffers’. Zij doen de oproep omdat ‘landelijke maatregelen tot nu toe helaas uitblijven’.

Ruim helft slachtoffers 10 tot 14 jaar
Meer dan de helft van de slachtoffers bij fatbike-ongelukken zijn kinderen tussen 10 en 14 jaar. Onderzoek van VeiligheidNL wees eerder uit dat een kwart van deze jonge slachtoffers met hersenletsel op de spoedeisende hulp terechtkomt. De organisaties en gemeenten zouden het liefst een leeftijdsgrens van 16 jaar zien, maar ze vragen het kabinet om een grens van 12 jaar. Dit heeft ermee te maken dat voor de wet een fatbike dezelfde status heeft als een gewone elektrische fiets. Dat maakt het moeilijk een verbod in te stellen onder de 16 jaar; die jongeren zouden dan ook niet op een gewone elektrische fiets mogen rijden.