Het asfalt in de Apeldoornse ‘ongelukkenbocht’ is inderdaad te glad en wordt aangepast. Dat blijkt uit onderzoek van een gespecialiseerd bedrijf, dat werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Apeldoorn. Omwonenden zinspeelden eerder al op te glad asfalt als oorzaak van recente ongelukken. 

Tot twee maal toe stelde de gemeente nadat zich er meerdere ongevallen hadden voorgedaan dat er niets mis is met het wegdek (‘het vertoont geen scheuren of gebreken’). Na publicaties van de Stentor besloot ze toch onderzoek in te stellen. De bocht stond bij de gemeente überhaupt niet bekend als een probleemlocatie. In het overzicht van ongevallen met letselschade, komt de plek namelijk helemaal niet voor. Dat aan de Laan van de Mensenrechten telkens opnieuw auto’s blikschade oplopen of chauffeurs na een schuiver in de bocht met de schrik vrijkomen, was volledig onder de radar gebleven.

Politie
Bestudering van politiegegevens door de Stentor wees uit dat het alleen dit jaar al gemiddeld eens per maand misgaat. Sommige omwonenden spreken zelfs over meermalen per maand. Dat er vaker ongelukken gebeuren dan uit de politiecijfers blijkt, mogelijk. Niet bij alle ongevallen komt de politie namelijk ter plekke.

Nieuwe laag
Omdat het asfalt toch te glad blijkt, zodat het bij nat weer geregeld mis gaat, zal er een nieuwe laag worden aangebracht en krijgt de bocht vanaf extra aandacht. Ook is er een waarschuwingsbord geplaatst om het verkeer te attenderen op de scherpe bocht, met daaronder een adviesbord om niet sneller dan dertig kilometer per uur te rijden. De uitkomsten van het onderzoek zijn een verrassing voor de gemeentelijke vakspecialist wegen. 

‘Iets te glad’
De resultaten van het stroefheidsonderzoek dat KOAC NPC vorige week uitvoerde laten overigens geen extreme afwijkingen zien, zegt gemeentewoordvoerster Esther Naber. “Wat er uitkwam is wel dat het asfalt op verschillende plekken iets te glad is.’’

Combinatie
De oorzaak van de ongevallen is dan ook niet het gevolg van enkel het asfalt, maar een combinatie van factoren, benadrukt ze. Een nat wegdek is daar een van, net als de scherpte van de bocht. “En dan zien we ook dat mensen met een oranje verkeerslicht nog even op volle snelheid van het kruispunt komen en de bocht ingaan…’’ Uit reacties van weggebruikers die er zelf schade opliepen of een schuiver maakten en net voor een boom tot stilstand kwamen, blijkt dat overigens dat het ook bij lage snelheid vaak misgaat. 

Zomergladheid
De problematiek van de ongelukkenbocht laat wel zien dat veel automobilisten niet alert zijn op ‘zomergladheid’, zegt Naber. “Motorrijders weten heel goed dat stofdeeltjes en viezigheid zich in de zomer ophopen en dat het daardoor bij regen een tijdje glad kan zijn. Onder automobilisten is dat veel minder bekend.’’ Door de combinatie van factoren is het plaatsen van borden en aanpassen van het asfalt geen garantie dat ongelukken in de bocht voortaan achterwege blijven, zegt Naber.

(Bron: De Stentor)