Geanonimiseerde ambulancedata die voor de provincie Utrecht worden ontsloten in de regionale Monitor Verkeersslachtoffers (MOVE), laten zes keer meer verkeersslachtoffers zien dan voorheen, toen nog enkel BRON-data van de politie beschikbaar waren. “Voor de provincie Utrecht is verkeersveiligheid erg belangrijk. Hoewel het helemaal naar nul krijgen van het aantal slachtoffers niet realistisch is, willen we geen kans onbenut laten om de verkeersveiligheid van onze wegen daar waar het kan te verbeteren”, aldus André van Schie, gedeputeerde Mobiliteit van Provincie Utrecht.

Beleidsmakers en wegbeheerders zoals provincies en gemeenten waren voor inzicht in verkeersongevallen tot voor kort vooral afhankelijk van politiedata, maar deze data zijn niet volledig. De politie komt immers bij lang niet alle verkeersongevallen ter plaatse, met name niet bij ongevallen waarbij geen gemotoriseerde voertuigen betrokken zijn. Vanuit de provincie Utrecht is daarom het initiatief genomen om te zoeken naar alternatieven om de brondata voor haar beleidskeuzes ten aanzien van infrastructuur en verkeersveiligheid te verbeteren.

Middels een interactief dashboard biedt MOVE een vollediger en betrouwbaarder beeld van risicogroepen en risicolocaties bij verkeersongevallen, om zo verkeersveiligheidsrisico’s inzichtelijk te krijgen. Hiervoor worden vanuit diverse Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in het land ambulancedata geanonimiseerd gedeeld met VeiligheidNL. Onder andere om inzichtelijk te maken op welke geografische locatie het ongeval plaatsvond en welk soort voertuigen hierbij betrokken was. Deze data worden in MOVE aangevuld met gepseudonimiseerde data vanuit diverse Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH’s).

De SEH-data bieden onder meer inzicht in de wijze waarop verkeersongevallen zijn ontstaan, de aard en ernst van het letsel. Beleidsmakers en wegbeheerders kunnen de inzichten van MOVE gebruiken om nog beter onderbouwde keuzes te maken bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. De datasamenwerking binnen MOVE Utrecht komt voort uit een gezamenlijke aanpak van VeiligheidNL, provincie Utrecht, regionale ziekenhuizen en ambulancevoorzieningen.