Voor slachtoffers van een ernstig verkeersdelict is het van groot belang dat de veroorzaker, die onaanvaardbare risico’s nam, een passende straf krijgt. Een straf die tegemoetkomt aan het rechtvaardigheidsgevoel en er daarnaast voor zorgt dat deze dader geen kans krijgt om nog meer slachtoffers te maken. We zien namelijk te vaak dat ernstige verkeersdelicten worden veroorzaakt door weggebruikers die eerder al de fout gingen. Bij Fonds Slachtofferhulp leeft al langere tijd de vraag hoe het mogelijk is dat we onze samenleving nog onvoldoende beschermen tegen veelplegers in het verkeer? En nog belangrijker: hoe roepen we veelplegers een halt toe?  

Zoals gebleken uit ons onderzoek naar de strafmaat verkeer, worden ernstige verkeersongevallen vaak veroorzaakt door personen die al eerder de fout in gingen. Zoals het recente verkeersdelict in Anna Paulowna, waarbij drie tieners om het leven kwamen. Of het tragische verkeersdelict in Utrecht, waarbij twee inzittenden het ongeval niet overleefden. In beide gevallen werd het ongeval overleefd door de bestuurder. Ook was in beide gevallen sprake van een bestuurder die de verkeersregels ernstig had overtreden, met alcohol en/of drugs op achter het stuur was gekropen en eerder al de fout in ging in het verkeer.

In de twee genoemde voorbeelden is dus sprake van een ‘verkeersveelpleger’ of een ‘verkeersrecidivist’. Iemand die de verkeersregels aan zijn laars lapt en hiermee niet alleen zichzelf, maar ook anderen in gevaar brengt. Fonds Slachtofferhulp ziet dit als een noodsignaal; onze samenleving moet én kan beter beschermd worden tegen mensen die hun auto als wapen gebruiken. Daarom onderzoeken wij, samen met de Overheid en diverse partners uit het werkveld, de mogelijkheden om op een slimme manier het gedrag van deze veelplegers langdurig te monitoren. Met behulp van innovatie middelen en technologische ontwikkelingen kunnen zij in de toekomst effectiever worden aangepakt.

Uit onderzoek zien we dat een relatief kleine groep veelplegers in het verkeer verantwoordelijk is voor een groot aantal delicten waarbij slachtoffers vallen. Met behulp van ‘smart mobility’ en digitale gedragsmonitoring, met dwingend toezicht, verwachten we 100 tot 150 verkeersdoden en vele verkeersgewonden per jaar te kunnen voorkomen. We pleiten voor gespecialiseerd reclasseringstoezicht voor deze verkeersveelplegers, zoals we dat in Nederland ook kennen bij andere misdrijven, bijvoorbeeld geweldsdelicten.

Dit initiatief is opgenomen in het landelijk actieplan verkeersveiligheid, wat voortvloeit uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van minister Van Nieuwenhuizen. Momenteel voert Fonds Slachtofferhulp gesprekken met o.a. het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het OM, het CBR, de Reclassering en het SWOV om tot een passende oplossing te komen om deze veelplegers aan te pakken.

(Bron: Fonds Slachtofferhulp)