Het dragen van een helm wordt voor snorfietsers verplicht. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt daartoe een wijziging terzake van het Reglement verkeerstekens en verkeersborden (RVV) 1990 voor.

Er wordt een substantiële daling van het aantal verkeersslachtoffers (doden en gewonden) verwacht omdat het overlijdens- en letselrisico bij de vervoermiddelen waar de snorfietsers naar zullen overstappen kleiner is. Daarnaast neemt door de helmplicht de kans op ernstig hoofdletsel af bij de snorfietsers die op de snorfiets blijven rijden.

Er bestaat sinds 1 juli 2018 al een helmplicht voor bestuurders en passagiers van een snorfiets wanneer de wegbeheerder bij verkeersbesluit heeft bepaald dat de snorfiets op de rijbaan moet rijden. Hiertoe kan een wegbeheerder besluiten als er sprake is van grote drukte op het fietspad.

De gemeente Amsterdam is tot nu toe de enige wegbeheerder in Nederland die deze maatregel heeft genomen. Sinds 8 april 2019 moet de snorfiets op de meeste wegen binnen de ring A10 op de rijbaan rijden en moeten de bestuurders en passagiers verplicht een helm dragen.

Er komen geen regels om overal in Nederland de snorfiets van het verplichte fietspad naar de rijbaan te verplaatsen.

(Bron: VVP)