Elk jaar krijgen zo’n 31.000 mensen meer dan tien verkeersboetes, blijkt uit onderzoek van BNR. Het gaat hierbij om zogenaamde ‘Wet Mulder’ boetes voor de minder zware vergrijpen, bijna driekwart ervan betreft snelheidsovertredingen. Het aantal zware recidivisten is de laatste drie jaren vrij stabiel. Slachtofferhulp Nederland eist een hardere aanpak, maar de minister ziet daarvoor weinig mogelijkheden.

Het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) deed in 2011 al onderzoek naar de relatie tussen boetes en ongevallen. De ergste recidivisten die het SWOV onderzocht (11 boetes in vier jaar) hebben ruim veertig keer meer kans om bij een ongeval betrokken te zijn.

Het gevaar dat deze groep vertegenwoordigt wordt in het buitenland ook onderkend in de wet. In Duitsland leveren acht snelheidsboetes in een jaar al een rijontzegging op. Australië kent een vergelijkbaar systeem waarbij dertien boetes over de loop van drie jaar altijd leiden tot een tijdelijke inname van het rijbewijs. Nederland kent weliswaar een puntenrijbewijs voor beginnende bestuurders, de effecten daarvan zijn marginaal. De afgelopen jaren kwam het aantal rijbewijzen dat op grond van deze regeling werd ingenomen nooit boven de 100, zo blijkt uit navraag bij het CBR. Verder bestaat er alleen een puntensysteem voor alcoholgebruik.

‘Niet goed bij ons hoofd dat we dit toelaten’
“In Nederland kan je gewoon vijftig keer te hard rijden en vijftig keer pinnen”, zegt Rosa Jansen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Slachtofferhulp Nederland. “We zijn eigenlijk niet goed bij ons hoofd dat we dat toelaten.” De groep mag veel harder worden aangepakt, vindt Jansen. Ook in de Tweede Kamer gaan al langer stemmen op om harder in te grijpen bij herhaalde boetes. Chris Stoffer (SGP) is een van de pleitbezorgers voor een strengere aanpak van recidivisten

Minister: rijbewijs intrekken ‘te heftig’
Verantwoordelijk minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid zei in de Kamer echter weinig te kunnen doen tegen wegpiraten zolang ze buiten het strafrecht blijven. Rijbewijzen (tijdelijk) intrekken buiten het strafrecht om, zoals in Australië en Duitsland gebeurt, ziet het ministerie niet zitten, de maatregel is te heftig.