Ongeveer één op de tien bezorgers van flitsbezorgdienst Getir is vorig jaar tijdens hun werk bij een verkeersongeval betrokken geweest, namelijk 155 van de 1.500 bezorgers. Dat meldt NRC op basis van interne gegevens van Getir. Of de bezorgers van Getir – die werken in loondienst en zijn verzekerd tegen ongelukken – bij meer of minder ongelukken betrokken zijn dan andere maaltijd- of flitsbezorgers is niet duidelijk.

In 2022 vonden er onder de circa 1.500 bezorgers ten minste 161 verkeersongevallen plaats, waarbij slechts een handvol bezorgers meer dan één keer bij een ongeluk betrokken raakte. Minimaal vijfentwintig ongevallen waren zo ernstig dat er een ambulance moest worden gebeld. De helft van de ongelukken vond plaats in Amsterdam en Rotterdam.

Uit de beschrijvingen van de ongelukken blijkt dat het veelal gaat om botsingen van koeriers met auto’s of scooters, waarbij de fietsers er in verreweg de meeste gevallen met wat schrammen of blauwe plekken vanaf komen. In het ernstigste geval raakte een Getir-bezorger bewusteloos nadat hij met zijn fiets op een stilstaande auto botste en zijn been brak.

Het is de eerste keer dat er cijfers naar buiten komen over ongelukken van flitsbezorgers, die op hun e-bikes in hoog tempo door de stad fietsen om boodschappen af te leveren. Het Turkse Getir, actief in veertien Nederlandse steden, is nadat het eind vorig jaar concurrent Gorillas inlijfde samen met het Duitse Flink de laatst overgebleven flitsbezorger in Nederland.

Reactie Getir
Een woordvoerder van Getir heeft gereageerd op het bericht van NRC: “In 2022 was het aantal incidenten ten opzichte van onze verkeersbewegingen minder dan 0,00001%. Getir heeft veel minder incidenten dan andere bedrijven die koeriers inzetten. De statistieken in het artikel van NRC zijn met opzet geschetst om een onveilig beeld te creëren. Veiligheid bij Getir gaat veel verder dan wat wettelijk vereist is. Juist omdat we een nieuwe standaard willen zetten voor de branche. Bij ons geldt naast een helmplicht een minimumleeftijd van 18 jaar en volgen koeriers een met VVN ontwikkelde theorie- en praktijkopleiding van 5 uur. Het is belangrijk om te vermelden dat er geen financiële prikkels zijn om snel te fietsen en dat koeriers niet worden afgerekend op langzaam rijden in het verkeer. Dat onze medewerkers – die een vast contract hebben, pensioen opbouwen en onder een CAO vallen – door de FNV worden aangemerkt als “wegwerparbeiders” is belachelijk en oneerlijk. Onze mensen hebben de hoogste prioriteit bij Getir en we zullen er alles aan doen om ze veilig te houden”.