Nederland telt maar liefst 3 miljoen verkeersborden, waarvan 20% overbodig is. Dat is een probleem, vindt Veilig Verkeer Nederland. “Als weggebruiker wil je op basis van verkeersborden in één oogopslag zien wat er van je verwacht wordt. Herkenbaarheid en zichtbaarheid zijn daarbij erg belangrijk. Helaas zijn er veel onnodige, onzichtbare en ontbrekende verkeersborden. Daarom pleiten wij voor meer uniformiteit.”

Maar liefst 20% van alle verkeersborden is overbodig. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van extra variaties op bestaande borden, zogenoemde expertborden. Zo’n goedbedoeld nieuw bord kan een averechts effect hebben wanneer deze voor verwarring zorgt. Ook maken de extra borden het verkeer minder overzichtelijk: door ruimtegebrek plaatsen wegbeheerders soms meerdere expertborden naast of onder elkaar. Veel verkeersborden zijn verouderd, niet goed zichtbaar of ontbreekt helemaal. Ze staan bijvoorbeeld scheef, er hangen takken voor of de bedrukking is vervaagd.

Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland is bezorgd over de wildgroei van verkeersborden: “Teveel verkeersborden zorgen voor verwarring en creëren schijnveiligheid. Dan schiet het zijn doel voorbij en zien weggebruikers soms door de bomen het bos niet meer.”

Doordat de borden worden geplaatst door veel verschillende wegbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten, is het soms lastig het overzicht te bewaren. Om de wettelijke verkeersborden in kaart te brengen en bij te houden worden alle wettelijke verkeersborden verzameld binnen een landelijke centrale database van platform ISPM (Intelligent Public Space Management). “Een mooie ontwikkeling, waarmee het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wegbeheerders een bijdrage willen leveren aan de verkeersveiligheid. Daarnaast roepen wij wegbeheerders op het gebruik van niet-wettelijke verkeersborden te matigen en monitoren.”