De European Transport Safety Council (ETSC) heeft samen met belangengroeperingen voor voetgangers, fietsers en transportmedewerkers een open brief geschreven aan leden van het Europees Parlement. Met de komst van de nieuwe Europese rijbewijsrichtlijn (2006/126) en pleiten de organisaties voor een verplichte rijvaardigheidstraining voor bestuurders van bestelauto’s, vergelijkbaar met de eisen die worden gesteld aan vrachtwagen- en buschauffeurs.

Chauffeurs van vrachtwagens zijn al verplicht om getuigschriften van vakbekwaamheid te halen die regelmatig moeten worden bijgewerkt. Voor bestelauto’s gelden lagere normen. Alleen voor bestelauto’s van meer dan 2,5 ton die over de EU-grenzen rijden, gelden in 2026 Europese regels voor rij- en rusttijden. Het overgrote deel van het bestelautoverkeer rijdt echter binnen de landsgrenzen en zal geen gevolgen ondervinden van deze verandering.

De organisaties pleiten voor een uitgebreide opleiding voor professionele bestuurders van bestelauto’s, waarin aspecten zoals veilig laden en lossen, vastzetten van de lading, achteruitrijden, preventie van vermoeidheid, reisplanning en naleving van de verkeersregels, waaronder het dragen van de veiligheidsgordel en het vermijden van afleiding, aan bod komen.

Het doel van het voorstel is om de verkeersveiligheid te verbeteren en bij te dragen aan de EU-doelstelling om het aantal doden en ernstig gewonden in het verkeer tegen 2030 met 50 procent te verminderen. Om dit te bereiken, stellen de organisaties dat de invoering van een verplichte opleiding voor professionele bestuurders van bestelauto’s essentieel is.