Nationale regeringen moeten aanzienlijk investeren in de veiligheid van wegen buiten de bebouwde kom om het doel – halvering van het aantal verkeersdoden in 2023 – te halen. Dit stelt de European Transport Safety Council (ETSC) in haar rapport dat vorige week is gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat in 2022 ongeveer 10.000 mensen stierven op niet-auto(snel)wegen buiten de bebouwde kom, in de EU ongeveer de helft van alle verkeersdoden.

De ETSC dringt aan op het veiliger maken van deze wegen onder andere door rijrichtingscheiding te plaatsen, obstakels langs de weg te verwijderen of af te schermen en door de aanleg van vrijliggende fietspaden. Ook bepleit de ETSC de verplichte invoer van het eCall’-noodoproepsysteem van de EU dat vereist is op alle nieuwe auto’s, wordt uitgebreid naar andere voertuigtypen, met name motorfietsen. Een eCall-systeem stuurt bij een ongeval de locatie-informatie rechtstreeks naar de hulpdiensten.

Lees het ETSC-rapport ‘Reducing Road Deaths on Rural Roads’.

Nederlandse investeringen
In Nederland krijgen gemeenten, provincies en waterschappen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken. Dit geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het Rijk € 500 miljoen beschikbaar heeft gesteld tussen 2020 en 2030. Denk aan het verbreden van fietspaden, het verlagen van het snelheidslimiet en de aanleg van rotondes.