Digitale rijbewijzen, beoordeling van rijgeschiktheid en een beter bewustzijn van voetgangers zijn enkele van de wijzigingen voor EU-rijbewijsregels door EP-leden op woensdag. Met meer dan 20.000 doden per jaar op de weg in de EU steunt het Parlement de hervorming van de EU-rijbewijsregels om ervoor te zorgen dat deze zorgen voor meer verkeersveiligheid en bijdragen aan de groene en digitale transitie van de EU.

Zorgen voor veiligere wegen voor alle gebruikers
De Europarlementariers willen dat bestuurders beter voorbereid zijn op echte rijsituaties en zich bewust zijn van risico’s op de weg, met name voor kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, kinderen, fietsers en gebruikers van e-scooters. Ze willen daarom dat rijexamens bestuurders ook voorbereiden op rijden met sneeuw en gladheid, veilig gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, dode hoeken, rijhulpsystemen en op het veilig openen van de deuren van het voertuig.

Geldigheid van rijbewijzen en voorafgaande gezondheidscontroles
De EP-leden vinden dat rijbewijzen ten minste 15 jaar geldig moeten zijn voor motorfietsen en auto’s, en vijf jaar voor vrachtwagens en bussen. Om discriminatie te voorkomen willen ze geen verminderde geldigheid van rijbewijzen voor ouderen — zoals voorgesteld door de Europese Commissie. Dit zal ook hun recht op vrij verkeer en deelname aan het economische en sociale leven waarborgen.

EP-leden vinden dat bestuurders hun eigen staat van rijden kunnen beoordelen wanneer een rijbewijs wordt afgegeven en verlengd. Het is aan de EU-landen om te beslissen of de zelfbeoordeling moet worden vervangen door een medisch onderzoek met onder andere een minimale reeks controles van het gezichtsvermogen en de cardiovasculaire omstandigheden van de bestuurder. De leden willen echter dat de EU-regeringen meer moeite doen om het publiek bewust te maken van mentale en fysieke signalen die iemand in gevaar kunnen brengen tijdens het rijden.

Beginnende chauffeurs
Onervaren bestuurders zouden een proeftijd van ten minste twee jaar moeten hebben waarin zij aan bepaalde beperkingen worden onderworpen, zoals strengere alcohollimieten tijdens het rijden en strengere straffen voor onveilig rijden, zeggen EP-leden.

Om het tekort aan professionele chauffeurs te beperken, stemden de EP-leden ermee in 18-jarigen toe te staan een rijbewijs te verkrijgen voor het besturen van een vrachtwagen of een bus met maximaal 16 passagiers, mits zij in het bezit zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid. 17-jarigen moeten ook in aanmerking komen voor een rijbewijs voor auto’s of vrachtwagens als ze vergezeld worden door een ervaren bestuurder.

Digitaal rijbewijs
De leden zijn voorstander van de invoering van een digitaal rijbewijs, beschikbaar op een mobiele telefoon en volledig gelijkwaardig aan een fysiek rijbewijs, om de interne markt van de EU te ondersteunen.

Rapporteur Karima Delli (Groenen, FR) zei: “Vandaag heeft het Europees Parlement de kans gekregen om de verkeersveiligheid in Europa te verbeteren en dichter bij de doelstelling van nul verkeersdoden tegen 2050 te komen en een sterker kader te creëren om iedereen tegen verkeersongevallen te beschermen. De regels omvatten optionele medische controles bij de afgifte of verlenging van een rijbewijs en strengere bepalingen voor beginnende bestuurders.”

Volgende stappen
De ontwerpregels zijn goedgekeurd met 339 stemmen voor en 240 tegen, bij 37 onthoudingen. Dit is de positie van het Parlement in eerste lezing. Het dossier wordt doorgezet naar het nieuwe parlement, dat in juni 2024 zal worden verkozen.