Het Europees Parlement wil de Europese rijbewijsregels hervormen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een eerste wetsontwerp voorziet in de komst van een speciaal SUV-rijbewijs en een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur voor beginnende bestuurders. Voor deze groep zou ook een nultolerantie voor alcohol in het verkeer gaan gelden. Ook voor ouderen wordt in het parlement gepleit voor strengere rijbewijseisen.

De Europese Commissie heeft afgelopen voorjaar een voorstel gelanceerd om de Europese richtlijn voor rijbewijzen te moderniseren. Brussel wil bijvoorbeeld een digitaal rijbewijs introduceren en een proeftijd van twee jaar invoeren voor beginnende bestuurders. Voor deze categorie zou bovendien een alcoholban in het verkeer moeten gelden. De lidstaten en het Europees Parlement zijn nu aan zet om de inzet te bepalen voor onderhandelingen over definitieve Europese regels.

Strenge eisen
Vanuit het Europarlement wordt gepleit voor de invoering van een speciaal SUV-rijbewijs, dat pas kan worden behaald vanaf een leeftijd van 21 jaar. Reden is dat deze voertuigen zwaarder zijn en daarom gevaarlijker voor voetgangers.

Via de rijbewijsregels bemoeit het parlement zich bovendien de maximumsnelheid in EU-lidstaten: Die mag nooit meer dan 130 kilometer per uur zijn en voor beginnende automobilisten 90 kilometer per uur. In Duitsland geldt nog altijd vrijheid op de beroemde Autobahn en Polen kent een maximumsnelheid van 140 kilometer per uur. Nederland is met 100 kilometer per uur tussen 6 en 19 al het strengst in Europa.

Rijbewijs ouderen
Voor ouderen wil het parlement een strengere geldigheidsduur van rijbewijzen invoeren. De Europese Commissie stelt voor om de geldigheid voor automobilisten vanaf 70 jaar te beperken tot vijf jaar om vaker medische controles of opfriscursussen te kunnen organiseren. Dat gaat het parlement niet ver genoeg: de geldigheid zou bij 60-plussers al beperkt moeten worden naar 7 jaar, bij 70-plussers naar vijf jaar en slechts twee jaar voor de 80-plusser.