Als op dit moment een bestuurder zijn rijbewijs verliest na een verkeersovertreding in een ander EU-land dan het land dat zijn rijbewijs heeft afgegeven, zal de sanctie in de meeste gevallen alleen van toepassing zijn in het land waar de overtreding is begaan. Dat moet veranderen, vindt een meerderheid van het Europese Parlement. Ernstige verkeersovertredingen, zoals grote snelheidsovertredingen of rijden onder invloed, zouden moeten leiden tot ontzeggingen van de rijbevoegdheid in de hele EU.

De leden van het Europees Parlement stellen voor om rijden zonder geldig rijbewijs toe te voegen aan de lijst van ernstige verkeersovertredingen, zoals rijden onder invloed of een dodelijk verkeersongeval, wat zou leiden tot de uitwisseling van informatie over een ontzegging van de rijbevoegdheid. 50 km/uur sneller rijden dan de toegestane snelheid is ook een van de ernstige verkeersovertredingen die tot ontzegging van de rijbevoegdheid kunnen leiden. EP-leden hebben een lagere snelheidslimiet ingesteld voor woonwijken, wat betekent dat het rijden boven de snelheidslimiet met 30 km/u op die wegen ertoe kan leiden dat een bestuurder zijn rijbewijs kwijtraakt of wordt ingevorderd.

Om ervoor te zorgen dat de schorsing, beperking of intrekking van het rijbewijs van een niet-ingezetene in alle EU-landen wordt toegepast, vereisen de nieuwe regels dat dit besluit wordt doorgegeven aan het EU-land dat het rijbewijs heeft afgegeven. Het Parlement stelt voor om een termijn van tien werkdagen in te stellen waarbinnen de EU-landen elkaar moeten informeren over besluiten over de ontzegging van de rijbevoegdheid, en nog een termijn van vijftien werkdagen om te beslissen of een ontzegging van de rijbevoegdheid in de hele EU van toepassing zal zijn. De betrokken bestuurder moet binnen zeven werkdagen op de hoogte worden gebracht van een definitief besluit, voegen de Europarlementariërs eraan toe.

EP-rapporteur Petar Vitanov zei: “Ik ben ervan overtuigd dat deze richtlijn niet alleen zal helpen het aantal verkeersongevallen terug te dringen, maar ook zal bijdragen aan een beter bewustzijn bij burgers over verantwoorder rijgedrag en aan de bereidheid om de regels te volgen en de gevolgen te aanvaarden. van het breken ervan, waar in de EU we ook rijden.”

De ontwerpregels over de gevolgen voor de hele Europese Unie van bepaalde ontzeggingen van de rijbevoegdheid werden aangenomen met 372 stemmen voor, 220 stemmen voor en 43 onthoudingen. Het Parlement heeft zijn eerste lezing nu afgesloten en aangezien de Raad zijn standpunt nog niet heeft vastgesteld, zal het nieuwe Parlement dat in juni 2024 zal worden gekozen de werkzaamheden aan deze wet voortzetten.

De regels voor ontzegging van de rijbevoegdheid maken deel uit van het verkeersveiligheidspakket dat de Commissie in maart 2023 heeft gepresenteerd. Het omvat ook de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over regels voor verkeersovertredingen, waarover momenteel met de Raad wordt onderhandeld. Het pakket heeft tot doel de veiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren en het aantal dodelijke slachtoffers in het wegvervoer in de EU in 2050 zo dicht mogelijk te benaderen (Vision Zero).