Als het aan de Europese Commissie ligt, mogen beginnende bestuurders de eerste twee jaar na het behalen van hun rijbewijs geen druppel alcohol drinken als ze zich in het verkeer begeven. Het is een van de maatregelen in een pakket dat op tafel ligt om de verkeersveiligheid in de Europese Unie te verhogen. Ook wil de Commissie grensoverschrijdende verkeersovertredingen beter aanpakken en een digitaal rijbewijs invoeren.

Ook al maken jonge chauffeurs slechts acht procent van alle bestuurders uit, in twee op de vijf dodelijke ongevallen op de Europese wegen is een bestuurder betrokken die jonger is dan dertig jaar. De Europese Commissie wil daarom voor deze groep een nultolerantie voor rijden onder invloed instellen. Ze stelt een verplichte proeftijd voor van minstens twee jaar voor beginnende bestuurders, waarbinnen de alcoholgrens 0,0 promille is. De Europese lidstaten blijven bevoegd voor het vaststellen van de boetes, en mogen die proeftijd ook verlengen.

Regels in Nederland
In Nederland zijn de regels op het gebied van het gebruik van alcohol al strenger voor een beginnend bestuurder. Het maximaal toegestane promillage is lager: 0,2 ‰ in plaats van 0,5 ‰. Daarbij moet een beginnend bestuurder eerder op cursus bij het overschrijden van de wettelijk toegestane promillage. Deze cursus heet de Licht Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA) en wordt uitgevoerd door het CBR.

Grensoverschrijdende overtredingen
Het voorstel van de Europese Commissie maakt deel uit van een breder pakket voorstellen over verkeersveiligheid. Het plan moet voetgangers, fietsers en bestuurders van brom- en motorfietsen beter beschermen. Zij maken het grootste deel uit van de 20.000 dodelijke slachtoffers die er jaarlijks vallen op de Europese wegen. De EU wil dat aantal tegen 2050 terugbrengen naar nul.

Zo wil De Commissie het ook mogelijk maken om nog meer grensoverschrijdende verkeersovertredingen te bestraffen, wanneer een EU-inwoner in de fout gaat in een ander EU-land. De Commissie denkt aan gevaarlijk parkeren, gevaarlijk inhalen en onvoldoende afstand houden. Nu blijft tot veertig procent van de grensoverschrijdende overtredingen onbestraft omdat de bestuurder niet geïdentificeerd kan worden of omdat de boete niet opgevolgd wordt. Lidstaten weten het ook niet altijd van elkaar als een van hun inwoners bestraft wordt in een ander land.

Digitaal rijbewijs
Verder wil de Commissie ook een digitaal rijbewijs invoeren voor de hele EU. Zo’n rijbewijs zou wereldwijd het eerste in zijn soort zijn. Je zou dan geen rijbewijs meer op zak moeten hebben in de vorm van een bankkaart of een papieren versie. Een digitaal rijbewijs op je smartphone zou volstaan, zoals met het coronacertificaat.