Rijschoolhouders slaan alarm over de gebrekkige rijvaardigheid van expats. Dankzij de gunstige expatregeling kunnen werknemers van topbedrijven als ASML hun buitenlandse rijbewijs simpel omruilen voor Nederlands exemplaar. Ook Veilig Verkeer Nederland is bezorgd. Daarover schrijft het AD.

Alleen al In 2022 maakten 10.000 kennismigranten van gebruik van de soepele regeling om hun buitenlandse rijbewijs om te zetten in een Nederlands exemplaar, duizenden meer dan de jaren ervoor. En dat worden er waarschijnlijk nog meer, want het aantal hoogopgeleide kennismigranten groeit al jaren. Zo kwamen er een record aantal van 26.000 expats van buiten de EU naar ons land in 2022. Daaronder 6200 mensen uit India, één van de landen waar een rijbewijs halen super eenvoudig is.

‘Verkeerd om de verkeersveiligheid op te offeren’
Veilig Verkeer Nederland is bezorgd over het gemak waarmee deze rijbewijzen worden verstrekt. “Het is prima dat Nederland het fiscaal aantrekkelijk maakt om hoogopgeleide kennismigranten via de 30 procentsregeling naar Nederland te halen. Maar om daarvoor ook de verkeersveiligheid op te offeren en kennismigranten een rijbewijs bijna cadeau te doen, is verkeerd,” zegt een woordvoerder tegen het AD. “Het kabinet heeft notabene net besloten om de rijopleiding strenger te maken. Dan past het niet om mensen die niet hebben aangetoond over de vaardigheden te beschikken om hier te rijden een rijbewijs te geven.”

Het is echter nog maar de vraag of een nieuw kabinet in actie komt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft twee jaar terug onderzoek laten doen naar risico’s voor de verkeersveiligheid. Volgens het onderzoek waren er geen aanwijzingen zijn dat deze groep een verhoogd risico vormt voor de verkeersveiligheid. Het ministerie werkt er wel aan om de kennis over de Nederlandse verkeersomgeving bij kenniswerkers te vergroten. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een Engelstalige brochure over de Nederlandse verkeersregels en verkeersborden.