De extra politiecontroles van september tot en met november 2019 op de snelweg A15 tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet hebben effect gehad. Een evaluatie laat zien dat het aantal ongevallen met 10% is afgenomen vergeleken met het gemiddelde over dezelfde periode in 2017 en 2018.

Landelijk steeg het aantal ongevallen juist met 10% in deze periode. Met radarcontroles zijn elke dag zo’n 100 bestuurders betrapt op te hard rijden. Daarnaast zijn ruim 700 bekeuringen uitgeschreven. Afleiding door handheld bellen was goed voor een derde hiervan. Bij 76 bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingevorderd, omdat zij de maximumsnelheid met meer dan 50 km/h overschreden. Ten slotte viel op dat tijdens de actie het aantal hardrijders op de hoofdrijbaan met circa 30% is afgenomen vergeleken met 2017/2018.

Handhavingsactie politie en Openbaar Ministerie
De snelheidscontroles maakten deel uit van een handhavingsactie van politie en Openbaar Ministerie die zij in samenspraak met Rijkswaterstaat op touw hebben gezet. Doel van de actie was het verbeteren van de verkeersveiligheid op het traject op de snelweg A15 tussen knooppunt Vaanplein en Hoogvliet.

Naast snelheidscontroles werd ook gecontroleerd op afleiding (handheld telefoongebruik), het naleven van de verkeersregels in het algemeen, de belading van vrachtauto’s en de regels voor rij- en rusttijden in het goederenvervoer. De controles vonden niet alleen plaats met herkenbare politievoertuigen, maar ook met burgerauto’s en motoren en vanuit een touringcar. Dit bleek zeer effectief.

Ongevallen A15 Vaanplein – Hoogvliet
Uit de ongevalscijfers van de bergers blijkt dat op het traject Vaanplein – Hoogvliet (vice versa) het aantal ongevallen 25% hoger ligt dan gemiddeld op de snelwegen. Die ongevallen veroorzaken persoonlijk letsel en leed, materiële schade en lange files. Dit baart Rijkswaterstaat, politie en Openbaar Ministerie zorgen. De maximumsnelheid is daar 100 km/h. Die limiet geldt in verband met de verkeersveiligheid op de hele ring van Rotterdam. In de praktijk rijden veel weggebruikers op dit traject of delen ervan te hard, vandaar de extra controle op snelheid. Daarnaast zijn veel automobilisten snel afgeleid door hun telefoon of andere mobiele apparaten.

Monitoring A15 Vaanplein – Hoogvliet
Uit de resultaten van de actie blijkt dat het aantal ongevallen vermindert waardoor de doorstroming verbetert. Als meer bestuurders zich aan de verkeersregels houden, komen mensen veilig en sneller thuis. De politie blijft daarnaast dit traject monitoren en steekproefsgewijs handhavingsacties uitvoeren om het gedrag van bestuurders positief te blijven beïnvloeden.

(Bron: Rijkswaterstaat)