De politie heeft in 2022 aanmerkelijk meer bekeuringen uitgeschreven voor rijden onder invloed van alcohol of drugs dan een jaar eerder. Het waren er ruim 43 duizend, 37,4 procent meer dan een jaar eerder. De afgelopen tien jaar, dus ook voor de coronapandemie, was het aantal overtredingen veel kleiner dan in 2022. Daarover schrijft De Volkskracht op basis van politiecijfers.

Als voorname oorzaak voor de stijging wordt door critici gewezen naar het feit dat de politie sinds 2016 minder grootschalige alcoholcontroles uitvoert en vaker kiest voor kleinschalige controles. Maar volgens de politie is de pakkans nog steeds reëel, gezien het onverminderd hoge aantal bekeuringen.

Alcoholslot
Een methode die volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) aantoonbaar effectief was, is het alcoholslot. Automobilisten die waren betrapt op overmatig drankgebruik moesten tijdens het rijden regelmatig in het slot blazen. Als ze onder invloed waren, blokkeerde het stuur. Die maatregel werd opgeschort nadat de Raad van State in 2015 oordeelde dat hij leidde tot ongelijkheid en willekeur.

Vaker onder invloed van drugs
De nieuwste politiecijfers maken geen onderscheid tussen verkeersdeelnemers die zijn betrapt op het gebruik van alcohol of het gebruik van drugs. De laatste categorie is vermoedelijk groter. In augustus 2022 bleek namelijk uit een kleine steekproef van SWOV dat aanzienlijk meer automobilisten worden aangehouden voor drugs- dan voor drankgebruik.