Het gaat dramatisch met de verkeersveiligheid in ons land. Daarover schrijft De Telegraaf. Het afgelopen jaar 2022 zijn er 578 mensen om het leven gekomen en dat is het hoogste aantal slachtoffers sinds jaren. Dat terwijl het streven van de overheid er juist op is gericht het aantal verkeersdoden in 2030 te halveren. Dat blijkt uit ongevalsdata over 2022 van Smart Traffic Accident Reporting (STAR), waar onder andere de politie, overheid en ANWB in samenwerken.

Niet alleen het aantal dodelijke slachtoffers steeg tot recordhoogte, ook het aantal verkeersongevallen waarbij minimaal één gewonde te betreuren viel, nam toe tot 21.457, ruim 3500 meer dan het jaar ervoor. Ook de ongevallen met alleen materiële schade steeg in vergelijking met vorig jaar met 10.028 incidenten tot 75.025 ongevallen. De cijfers vertekenen ook nog, want het totaalaantal is exclusief slachtoffers die in het ziekenhuis overlijden ten gevolge van een ongeval. Die aantallen hierbij opgeteld worden door het CBS over een paar maanden bekendgemaakt.

Provincies en gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om de verkeersveiligheid te verhogen. Betere inrichting van wegen, snelheidsbeperkende maatregelen en hogere prioriteit geven aan handhaving van de regels moeten het aantal slachtoffers en ongevallen laten dalen. Dat zegt Paul Broer, portefeuillehouder Verkeer van de Nationale Politie, tegen De Telegraaf naar aanleiding van de dramatische cijfers over 2022. “De landelijke politiek gaat niet over lokale- en de N-wegen, waar veel slachtoffers vallen. Vandaar dat ik deze overheden oproep na te denken om het veiliger te maken. En dat kan vaak door simpelweg kleine infrastructurele aanpassingen en betere controles”. De politiebaas vindt dat veel meer prioriteit moet worden gegeven aan handhaving. “We zagen al langer dat het niet goed ging, maar als je deze kille cijfers van 578 doden en 21.457 gewonden ziet dan realiseer je weer wat voor leed het oplevert”.

Volgens bestuurslid Hans van Maanen van de Vereniging Verkeersslachtoffers spreekt tegen De Telegraaf van onwil in de politiek om te grijpen. “Er is maar één echte methode en dat is de techniek inroepen: rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden. Het lijkt de enige methode te zijn om het veiliger te maken, omdat verkeersvandalen hun gedrag gewoon niet aanpassen”.