Een Franse vereniging voor verkeersveiligheid spoort Fransen aan om “te rijden als een vrouw” om het aantal verkeersdoden te verminderen. De campagne wijst erop dat 84 procent van de dodelijke ongevallen wordt veroorzaakt door mannen. In 2022 kwamen 3.550 mensen om het leven op de weg in Frankrijk en de overzeese gebieden.

“Als we naar de cijfers kijken, zijn ze duidelijk: om in leven te blijven achter het stuur, kunnen mannen het beste hetzelfde rijgedrag vertonen als vrouwen”, aldus de website van de campagne. Ook wordt data vermeld waaruit blijkt dat 93 procent van dronken bestuurders die betrokken is bij een ongeval mannen betreft en dat vrouwen acht keer minder kans hebben om betrokken te zijn bij een dodelijk verkeersongeval dan mannen.

Verschil verkeersongelukken tussen mannen en vrouwen
Uit cijfers van het CBS blijkt dat ook in Nederland er meer mannen dan vrouwen omkomen in het verkeer. Dit gold in 2023 voor alle vervoerswijzen en alle leeftijdsgroepen. In 2023 stierven 491 mannen en 193 vrouwen als gevolg van een verkeersongeval. Dit betekent dat 72 procent van de verkeersdoden een man was.

Het aandeel mannelijke verkeersdoden schommelt volgens het CBS al jaren tussen de 70 en de 75 procent. Het aandeel mannen onder de verkeersdoden is vooral hoog onder de 20- tot 50-jarigen, van wie 80 procent van de verkeersdoden een man is.

Kanttekening bij de beoordeling van deze cijfers is dat het aandeel van mannen in het verkeer aanzienlijk groter is dan het aandeel vrouwen, vooral omdat het beroepsvervoer grotendeels uit mannen bestaat.