Daniël Lippens, de radio 538 DJ die afgelopen weekend in het nieuws kwam vanwege verkeersonveilig gedrag, heeft als eerste Het Grote Verkeersconvenant van Veilig Verkeer Nederland getekend. Met dit convenant roept Veilig Verkeer Nederland media en influencers op om bij publicaties over verkeer altijd het goede voorbeeld te geven. 

De kracht van verkeersveiligheid, schuilt in het tonen van het goede voorbeeld. Met deze gedachte lanceert Veilig Verkeer Nederland vandaag Het Grote Verkeersconvenant. Met het bedrijfsleven, overheden, het onderwijs en de politiek werken wij op dit onderwerp al nauw samen. Nu vragen we ook influencers, artiesten en mediapartijen om een steentje bij te dragen. Het doel is dat ook zij zich gaan uitspreken voor verkeersveiligheid en het goede voorbeeld tonen. Bijvoorbeeld door niet meer vloggend of bellend achter het stuur te kruipen. Radio 538 DJ Daniël Lippens tekende het convenant als eerste.

Gratis beeldmateriaal 
Nu scholen, overheden en het bedrijfsleven fors investeren in verkeersveiligheid, roept Veilig Verkeer Nederland ook Nederlandse mediapartijen en BN’ers op om in actie te komen. In het kader van ‘goed voorbeeld, doet goed volgen’, stelt de verkeersveiligheidsorganisatie per direct beeldmateriaal kosteloos beschikbaar. Media en andere geïnteresseerden die over verkeer publiceren, vinden hier beelden waarop niet het verkeerde, maar juist het veilige gedrag getoond wordt.

Etaleren van een positief verkeersbeeld
Het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden stijgt. Het door onze media consequent in beeld brengen van een positief en veilig verkeersbeeld is onontbeerlijk voor het promoten van een veilig verkeersgedrag. “Mensen zijn kuddedieren en volgen het voorbeeld van de groep. Dit is zowel het geval bij het positieve voorbeeld als het negatieve. Bij het negatieve voorbeeld is de kans op problemen vele malen groter”, aldus Roos Alink van het Nijmeegse Bureau voor gedragverandering, Shift. 

Onze uitnodiging aan de media
Het geven van het goede voorbeeld begint al in de opvoeding. Als ouders tijdens verkeersdeelname in het bijzijn van hun kinderen appen leren zij hun kinderen het ongewenste gedrag en breng je ze onbewust de verkeerde sociale norm bij. Dit wordt versterkt wanneer onze media ook het verkeerde voorbeeld etaleren. Juist dit willen wij ombuigen door onze mediapartners maar zeker ook influencers op social media in de gelegenheid te stellen gebruik te maken van onze invalshoek. “Wij nodigen influencers, vloggers,  bloggers, managementbureau’s, mediabedrijven en programmamaker voor radio en televisie uit om in alle producties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om het in beeld en geluid etaleren van het goede voorbeeld. Daarom geven wij hen de toegang tot onze beeldbank zodat de media kunnen bijdragen aan verkeersveiligheid. Want meedoen is makkelijk en goed voorbeeld doet goed volgen”, aldus VVN-directeur Evert-Jan Hulshof.

(Bron: VVN)