Bijna de helft van de automobilisten die dagelijks op de snelweg zijn, zegt zich niet aan de komende snelheidsverlaging naar 100 km/uur te zullen houden. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en het AD onder ruim 30.000 Nederlanders met een rijbewijs.

De snelheidsverlaging die op 16 maart ingaat, verdeelt Nederland tot op het bot. Van de Nederlanders met een rijbewijs zegt bijna de helft (46 procent) tegen de maatregel te zijn. Eenzelfde percentage (ook 46 procent) is vóór. Zoomen we in, dan blijkt er een enorm contrast tussen dagelijkse en minder frequente automobilisten: van de ruim 13.000 mensen die iedere dag de snelweg op moeten en aan het onderzoek meededen, zijn zes op de tien tegen de maatregel. Slechts drie op de tien zijn voorstander. Bijna de helft (46 procent) geeft aan de snelheidsverlaging aan de laars te lappen.

Van de ruim 16.000 niet-dagelijkse weggebruikers is juist 56 procent vóór de verlaging en slechts 35 procent tegen. Bijna driekwart zegt zich aan de nieuwe, lagere limiet te zullen houden.

Politie koopt nieuwe surveillance-auto’s
“Dagelijkse weggebruikers zijn tegen omdat zij simpelweg meer last ondervinden van de maatregel”, stelt onderzoeker Jeroen Kester van EenVandaag, dat van dinsdag tot gisteren peilde. “Zij verwachten langer onderweg te zijn, menen dat zijzelf en anderen onveiliger gaan rijden en dat de verlaging amper milieuwinst oplevert. Niet-dagelijkse weggebruikers zijn redelijk voor, nu het hen minder raakt en zij redelijk meekunnen in de argumentatie van het kabinet om de bouw op deze wijze op gang te helpen.”

In reactie op het onderzoek zegt Nederlands hoogste verkeerspolitieman Egbert-Jan van Hasselt dat de politie de pakkans gaat verhogen door 50 tot 100 onopvallende politieauto’s aan te schaffen. De voertuigen, waarvan naar verwachting de eerste volgend jaar de weg op kunnen, gaan mobiele snelheidscontroles verrichten. Volgens het Openbaar Ministerie zal de sociale druk er daarnaast voor zorgen dat de hardrijders vaart minderen. “Zoals niemand het tegenwoordig nog acceptabel vindt om met drank op achter het stuur te kruipen.”

Flitsmeister
Voorlopig voelen veel hardrijders de drang om het gaspedaal minder in te trappen nog niet. Ruim de helft van de 30.000 door EenVandaag ondervraagde automobilisten (53 procent) gebruikt een app als Flitsmeister om snelheidscontroles te omzeilen. Een derde van hen heeft deze altijd of meestal aan staan. Bijna acht op de tien zegt afgelopen jaar geen boete te hebben gekregen. Bijna twee op de tien kreeg er maximaal twee.

Volgens onderzoeker Kester spat de frustratie en burgerlijke ongehoorzaamheid van ieder antwoord in het onderzoek af. ,,Voor de tegenstanders is de snelheidsverlaging, naast de praktische nadelen, ook echt een cultuuromslag. Ik zie een parallel met andere veranderingen in onze maatschappij, die eveneens op veel weerstand kunnen rekenen.” De EenVandaag-onderzoeker stelt dat het van de handhaving afhangt of automobilisten zich aan de lagere snelheid committeren. ,,De frustratie blijft, maar op een gegeven moment wordt het te duur om principieel te zijn.” 

Angst voor bekeuring
De snelheidsverlaging naar 100 km/per uur is onderdeel van het medio november door het kabinet gepresenteerde stikstofpakket, waarmee het milieu moet worden gecompenseerd. De lagere maximumsnelheid geldt tussen 06.00 uur ‘s ochtends en 19.00 uur ‘s avonds. Daarbuiten mag gewoon 130 km/uur worden gereden.

Als belangrijkste reden om zich (toch) aan de snelheid te houden noemt twee derde van de 30.000 aan het onderzoek deelnemende automobilisten de angst voor een bekeuring. De tweede reden is dat het verplicht is (48 procent). Slechts dik een derde zegt dat omwille van het milieu te doen, eigenlijk dé reden van het kabinet voor de maatregel. 

Wat automobilisten betreft, gaat de maximumsnelheid ‘s avonds en ‘s nachts niet ook naar 100 km/uur. Bijna twee derde is tegen, waaronder ook een meerderheid van niet-dagelijkse weggebruikers. De verlaging is voor een kwart van de VVD-kiezers reden om volgend jaar een andere partij te overwegen (14 procent) of dat zeker te doen (10 procent). 

(Bron: AD)