Voor de fabrikanten van bijzondere bromfietsen die op dit moment al zijn toegelaten tot de openbare weg verandert er voorlopig niets door het eerder deze week aangekondigde tussentijdse beleidskader. Dit kader geldt namelijk voor nieuwe aanvragen. Gebruikers kunnen een gekocht voertuig gewoon blijven gebruiken. Dat geldt uiteraard niet als de aanwijzing daarvan helemaal ingetrokken wordt, zoals bij de Stint het geval is.

De verwachting is dat er volgend jaar een definitief herzien toetsingskader voor bijzondere bromfietsen is. Daarvoor wacht minister Van Nieuwenhuizen onder meer de uitkomsten af van een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Als onderdeel van dat definitieve kader wil de minister onder meer een rijbewijs verplichten voor bestuurders van een bijzondere bromfiets waarmee personen worden vervoerd. Ook wordt er gekeken naar een kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen.

De veiligheid van bestuurders, passagiers en andere weggebruikers komt op de eerste plek in de nu aangekondigde nieuwe eisen aan bijzondere bromfietsen. Deze voertuigen, waaronder de Stint,  moeten voortaan onder meer een extra rem hebben. Ook komen er een jaarlijkse check en risicogerichte controles bij fabrikanten. Met bijzondere bromfietsen mogen voortaan maximaal acht passagiers worden vervoerd, net zoals met personenauto’s of busjes waarvoor een rijbewijs B nodig is. De zitplaatsen moeten veiligheidsgordels hebben.