Een paar weken geleden bewoog een stoet 5G-tegenstanders door Amsterdam, met oprechte zorgen over de vermoede negatieve effecten van de straling van deze volgende generatie mobiel internet. Het AD plakte rond hetzelfde moment de kop ‘Toekomstige risico’s 5G zijn groot raadsel’ boven een artikel dat eigenlijk juist beschreef dat de risico’s van 5G erg mee lijken te vallen.

Door Carlo van de Weijer

Die risico’s moeten we zeker goed blijven monitoren, maar de wetenschappelijke consensus lijkt te zijn dat de straling van 5G ver onder de geldende strenge normen zal blijven. Maar ja, de term wetenschappelijke consensus is nogal gedevalueerd sinds algoritmes op internet getraind zijn om ons vooral voor te schotelen wat we zelf al vinden of willen horen. Het 5G-debat zal dan ook niet snel over zijn.

Naast al die reuring over de mogelijke schadelijke gevolgen van 5G is er opvallend weinig aandacht voor de enorme potentiële maatschappelijke voordelen van deze snellere communicatietechniek. Het meest genoemde voordeel is dat je een film in zes seconden kunt uploaden. Indrukwekkend maar ik zie weinig maatschappelijke meerwaarde. Terwijl onder andere op het gebied van de gezondheidszorg en veiligheid enorme winsten te behalen zijn met snellere communicatietechnieken.

Zo zal 5G ook veel goed doen voor de mobiliteit. Als auto’s informatie over bijvoorbeeld gladheid, verkeersdrukte en gevaarlijke plekken gaan delen met andere auto’s en met de infrastructuur, leidt dat tot veel veiliger verkeer. Zo’n groot veld van verbonden auto’s leert van elkaar, waardoor elke auto rondrijdt met miljarden ervaringskilometers. Ook kunnen verbonden auto’s elkaar waarschuwen als er plotseling geremd wordt, waardoor gevaarlijke schokgolven op de snelweg worden voorkomen. Het mooie is dat zo’n toepassing al effect heeft als slechts een deel van de auto’s verbonden zijn.

In Nederland lopen we mee voorop in deze ontwikkelingen. Op de Automotive Campus in Helmond heeft KPN met een consortium aan bedrijven het 5G Field Lab geopend. Het Nederlandse Talking Traffic-consortium heeft een lange lijst met applicaties in ontwikkeling die nog veel verder gaan dan bovengenoemde voorbeelden. Met meer groen licht voor verbonden fietsers tot het organiseren van een vrije baan voor hulpdiensten door druk verkeer.

5G kan jaarlijks duizenden verkeersslachtoffers voorkomen. Ik hoop daarom op een goed objectief debat. Natuurlijk moeten we de straling in de gaten houden, net zoals we moeten waken voor wat er allemaal met de verstuurde privacygevoelige data gebeurt. En mochten we 5G alsnog tegenhouden uit angst voor de straling, dan moeten we maar helemaal ophouden met mobiele communicatie, want de 4-, 3-, 2-, en 1G stralen zijn niet zo veel anders. Terug naar de postduif en rooksignalen is ook al geen optie, want dan zitten we weer met mest- en fijnstofproblemen. Vooruit met die 5G.

Carlo van de Weijer is directeur van het Eindhoven AI Systems Institute.

(Bron: FD)