Op woensdag 5 februari a.s. vindt in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid plaats. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) heeft de meest relevante informatie op een rij gezet in een infographic.

Additionele middelen
Voor het eerst in lange tijd is er een forse investering in verkeersveiligheid: €500 miljoen Rijksbijdrage voor de komende tien jaar. Dat is positief: wanneer dit besteed wordt aan bewezen effectieve maatregelen, kan dit de ongunstige trend in verkeersslachtoffers helpen keren. Voor het dichterbij brengen van de nuldoelstelling in 2030 is het naar verwachting niet voldoende. SWOV pleit daarom voor goede monitoring en concrete tussendoelen voor maatregelen en slachtoffers.

Verkeershandhaving: voorzichtige stijging
Na een jarenlange daling van de inzet op verkeershandhaving steeg het aantal staandehoudingen recentelijk licht. Dat is goed nieuws voor de verkeersveiligheid. Het is zaak nu door te pakken om in de buurt van het niveau 2007 te komen. Innovaties in en uitbreiding van geautomatiseerde handhaving zijn daarom nodig.

Helmplicht snorfiets: effectief tegen hoofd- en hersenletsel
Een helmplicht voor snorfietsers zal de kans op ernstig hoofd- en hersenletsel verkleinen. Van de snorfietsongevallen met ernstig letsel die SWOV in 2017 onderzocht had het dragen van een helm de ernst van het letsel voor ruim 60% van de snorfietsers kunnen beperken.

Integrale aanpak voor lichte elektrische voertuigen
Het is goed dat het systeem van voertuigtoelating opnieuw bekeken en toekomstbestendig wordt gemaakt. Nieuwe voertuigen en technieken die worden toegelaten moeten de verkeersveiligheid per saldo verbeteren. Alleen dan is een toekomst zonder verkeersslachtoffers haalbaar. Het is belangrijk dat Europa deze integrale aanpak overneemt.

Blijven leren
Ook bij een proactief, risico-gestuurd beleid is het zaak te blijven leren van ongevallen. Naar aanleiding van SWOV-onderzoek naar dodelijke ongevallen op rijkswegen verbetert Rijkswaterstaat de wegen. Concreet en effectief, en daarom aan te bevelen voor alle dodelijke ongevallen.

(Bron: SWOV)