Woensdag 31 mei vindt in de Tweede Kamer het Commissiedebat Verkeersveiligheid plaats met de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid. Ter voorbereiding heeft SWOV een infographic gemaakt met relevante feiten en informatie. Meest prominente conclusie daarin is de aanzienlijke stijging van het aantal verkeersdoden is in Nederland.

Snelle stijging aantal verkeersdoden
In 2022 is het aantal verkeersdoden met 155 gestegen naar 737. Dit is een toename van bijna 27% en het hoogste aantal slachtoffers in veertien jaar tijd. Hiermee is Nederland terug op het niveau van vóór 2009.

Toename rijden onder invloed
De meest recente metingen laten zien dat rijden onder invloed van alcohol in de afgelopen vijf jaar bijna is verdubbeld. Het aandeel zware overtreders is zelfs gestegen van 0,1% in 2017 naar 0,6% in 2022. Het hoogste aandeel in 20 jaar tijd. Regelmatige alcoholcontroles zijn bewezen effectief in het verminderen van het aantal alcohol-gerelateerde ongevallen, aldus SWOV.

Maatschappelijke kosten
De schatting van de maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bleek in 2020 (veel) hoger uit te vallen dan in eerdere jaren. De kosten van verkeersongevallen zijn beduidend hoger dan andere maatschappelijke kosten door verkeer, zoals congestie (€ 3,5 tot € 4,6 miljard) en milieuschade (€ 7,3 miljard).

Effectieve maatregelen
Vooral maatregelen die fietsveiligheid vergroten (veilige fietsinfrastructuur, van 50 naar 30 km/uur binnen de bebouwde kom en de fietshelm) hebben een groot effect op zowel verkeerdoden als ernstig verkeersgewonden. Snelheidsreducerende maatregelen, zoals dwingende ISA en een verdubbeling van geautomatiseerde snelheidshandhaving, hebben vooral een groot effect op het aantal verkeersdoden.

Meer focus politiek
Kijkend naar aantal ongevallen, gewonden, doden en de (maatschappelijke) financiële kosten van ongevallen zijn deskundigen en organisaties zoals de Politie en Veilig Verkeer Nederland het erover eens dat de politiek haar focus nog meer moeten richten op het verbeteren van de verkeersveiligheid. Daarnaast zijn de huidige en geplande investeringen ruim onvoldoende, zo is becijferd door het SWOV. De ambitieuze doelstellingen om het aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen, zijn hierdoor onhaalbaar.