55-plussers stappen regelmatig met te veel drank achter de kiezen op de (elektrische) fiets. Ook weten zij onvoldoende hoeveel alcoholische drank er in een standaard glas zit. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Van de 228 fietsdoden die vorig jaar te betreuren waren, was twee derde ouder dan 50 jaar. Voor VVN was dat aanleiding onderzoek te laten doen naar de mate waarin senioren met drank op in de auto of op de fiets stappen. Wat blijkt? Met te veel drank op achter het stuur stappen is taboe voor 55-plussers. Bijna negen op de tien (87 procent) staat hier negatief tot zeer negatief tegenover. Maar fietsen met te veel alcohol op is een ander verhaal: een kwart van de senioren zegt afgelopen jaar na meer dan twee glazen op de fiets te zijn gestapt. 

Veilig Verkeer Nederland reageert bezorgd op deze uitkomst van het onderzoek, waarvoor ruim duizend 55-plussers zijn bevraagd. Directeur Evert-Jan Hulshof wijst erop dat senioren zich niet onveiliger gedragen, maar door hun leeftijd wél kwetsbaarder zijn. “Met het klimmen der jaren neemt een aantal vaardigheden af. Dat gaat heel geleidelijk.” 

Letsel
De groeiende populariteit van de elektrische fiets, waardoor senioren sneller rijden, vergroot het gevaar. 55-plussers herstellen bovendien langzamer van letsel. VVN adviseert senioren daarom als gedragslijn 0 procent alcohol aan te houden in het verkeer. “Dat is veiliger voor jezelf en direct ook voor de andere verkeersdeelnemers,” aldus Hulshof.

Senioren blijken prima op de hoogte van de wettelijke limiet (twee glazen). Tegelijk weten ze nauwelijks hoeveel alcoholische drank in een glas gaat. Minder dan een kwart van de ondervraagde senioren weet dat een standaardglas wijn 100 milliliter bevat. Een regulier glas bier bevat 250 milliliter, slechts één op de tien senioren beantwoordt die vraag correct. Nog geen 2 procent weet dat een glas sterke drank 35 milliliter bevat. Vier op de tien senioren is er bovendien onbekend mee dat drankconsumptie bij hen tot een hoger alcoholpromillage in het bloed leidt dan bij jongeren.

Opfriscursussen
Autorijdende 55-plussers vinden van zichzelf dat ze met 1,4 glazen op nog kunnen rijden. Fietsen moet goed lukken met maximaal 2,2 glazen, vinden ze. VVN scherpt op basis van het onderzoek de voorlichting aan met opfriscursussen voor senioren.

(Bron: Het Parool)