Voor veel automobilisten zijn voorrangssituaties vaak onduidelijk. Dat blijkt uit de ANWB Verkeersquiz die door 155.000 Nederlanders is gemaakt. Want maar liefst 61 procent van de deelnemers, dat staat gelijk aan zeven miljoen Nederlandse automobilisten, is gezakt voor dit ‘examen’. “Deze uitkomst benadrukt het belang van het bijhouden van verkeerskennis. Daarnaast is het ook nodig dat wegbeheerders onduidelijke voorrangssituaties aanpakken,” aldus de ANWB.

Voorrang is op de Nederlandse wegen niet altijd even duidelijk geregeld. Veel verkeerssituaties zijn onduidelijk door bebording, lijnen of tekens op de weg die misleidend, verwarrend of foutief zijn. Over voorrang krijgen of geven zijn veel verkeersdeelnemers onzeker: 22 procent denkt onterecht dat ‘ritsers’ van rechts voorrang hebben. Ook sommige wegconstructies zijn verwarrend. Zo is het voor veel mensen onduidelijk wanneer er wel of geen sprake is van een ‘uitritconstructie’.

Dat laatste kun je weggebruikers vaak niet verwijten, vindt de ANWB. Zo is het onderscheid tussen een gelijkwaardige kruising en uitritconstructie zónder voorrang van rechts vaak onduidelijk. Daarom vraagt de ANWB aan wegbeheerders om géén onduidelijkheid over voorrang te laten bestaan. Gebruik haaientanden en borden om duidelijkheid te creëren.

Zelf je kennis van de voorrangsregels testen? Ga naar de quiz.