Het aantal verkeersdeelnemers dat voor het volgen van een verplichte cursus naar het CBR moet vanwege gevaarlijk rijgedrag en rijden onder invloed, is in 2023 met ongeveer 10% gestegen. Zo’n 24.000 verkeersovertreders moesten dit jaar verplicht naar het CBR, tegenover circa 22.000 in heel 2022.

De toename is onder meer het gevolg van de introductie van twee nieuwe cursussen op 1 april dit jaar: de korte cursus over gedrag en verkeer (LEMG) en de cursus drugs en verkeer (EMD). Het aantal mensen dat vanwege rijden onder invloed van alcohol een verplichte cursus moest volgen nam met 13% af.

Drugs
Het aantal bestuurders dat in 2023 de cursus EMD opgelegd heeft gekregen wegens drugsgebruik is ruim 2.000. Het CBR legt deze maatregel sinds 1 april op aan automobilisten die voor het eerst worden betrapt op rijden onder invloed van drugs. Tot die datum moesten deze mensen zich melden voor nader onderzoek. Nu gebeurt dat pas als bestuurders binnen 2 jaar ten minste twee keer worden aangehouden wegens rijden onder invloed.

Rijgedrag
Het aantal verkeersovertreders dat verplicht deelneemt aan de cursus rijgedrag is meer dan verdubbeld tot ruim 5.500. Dit komt door de introductie van de LEMG, die sinds 1 april vooral wordt opgelegd aan snelheidsovertreders die voor het eerst met 50 tot 60 km per uur te hard reden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Deze cursus is dit jaar al 2.275 keer opgelegd.

Alcohol
Het grootste aantal verkeersdeelnemers wordt naar het CBR verwezen vanwege rijden onder invloed van alcohol. Dat aantal nam met 13% af. In 2023 werden er 11.043 verwezen, tegen 12.703 in 2022.