De komende periode krijgen gemeenten, provincies en waterschappen nieuwe mogelijkheden om met geld van het Rijk hun wegen veiliger te maken. Dit geld komt uit de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid, waarmee het Rijk € 500 miljoen beschikbaar heeft gesteld tussen 2020 en 2030.

Vandaag meldde minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) dat de regels voor overheden om aanspraak te maken op dit geld worden verruimd wanneer de derde tranche ingaat. Naar verwachting is dat in het derde kwartaal van 2024. Tijdens de eerste 2 tranches is al voor ruim € 200 miljoen bijgedragen aan verkeersveiligheidsmaatregelen. Denk aan het verbreden van fietspaden, het verlagen van het snelheidslimiet en de aanleg van rotondes.

Minister Harbers: “Het aantal verkeersslachtoffers is weer aan het stijgen: in 2022 ging het om 745 dodelijke slachtoffers, dat zijn meer dan twee mensen per dag. Dat is veel te veel. Uit onderzoek blijkt dat veel ongelukken gebeuren in de bebouwde kom. Daarom hebben we vanuit het Rijk geld beschikbaar om ook deze wegen veiliger te maken. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar wat de overheden nodig hebben om dit geld zo effectief mogelijk te besteden, vandaar dat we de regels flexibeler gaan maken.”

600 slachtoffers voorkomen
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ingeschat hoe veel slachtoffers zijn voorkomen en hoe veel kosten zijn bespaard door deze investeringen in veiliger wegverkeer. Wanneer alle maatregelen worden uitgevoerd, zullen er volgens hen over 30 jaar 592 slachtoffers zijn voorkomen, waaronder 15 verkeersdoden. Daarmee leveren de maatregelen 1,5 keer zoveel baten op als dat ze kosten.