Het totale aantal verkeersslachtoffers is vorig jaar licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). “Maar het gaat nog steeds om een fors aantal doden en dat is zorgelijk”, vindt Veilig Verkeer Nederland.

Vorig jaar waren er 661 verkeersdoden te betreuren in Nederland. Dat zijn er 17 minder dan in 2018, toen onderzoekers nog de grootste stijging in bijna dertig jaar constateerden. Het aantal verkeersdoden van vorig jaar is wel hoger dan in de jaren voor 2018.

Ook al zijn er vorig jaar minder mensen in het verkeer omgekomen dan in 2018, Veilig Verkeer Nederland is bezorgd. “Het is het aantal inzittenden van twee Boeings”, zegt de woordvoerder. “Maar omdat het geleidelijk gebeurt, valt het niet zo op. Er is nog veel werk aan de winkel.” 

Twintigers en dertigers
In 2019 zijn een kwart meer twintiger en dertigers omgekomen in het verkeer dan een jaar eerder. Zij kwamen vooral vaker om bij auto-ongelukken. Maar in deze leeftijdscategorie verongelukten ook meer motorrijders en bestuurders van bromfietsen.

Het CBS geeft geen verklaring voor de toename van het aantal twintigers en dertigers onder de verkeersdoden. “Het is altijd een beetje gissen”, reageert de VVN-woordvoerder. De toename kan volgens hem te maken hebben met drank- en drugsgebruik. “En met lachgas, dat tegenwoordig in trek is.”

Voorzichtige stap
De ANWB noemt de lichte daling een voorzichtige stap in de goede richting. “Gezien deze cijfers blijven investeringen in bijvoorbeeld veilige wegen en fietspaden echter onverminderd hard nodig om het aantal doden verder terug te dringen”, zegt ANWB-directeur Frits van Bruggen. De ANWB zegt erop gebrand te zijn meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de ongevallen. 

Ook vindt de ANWB dat het verbeteren van verkeershandhaving door moet gaan.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) spreekt van ‘een heel klein en voorzichtig stapje in de goede richting’. “Maar we hebben nog een lange weg te gaan”, voegt ze daaraan toe. 

Oorzaak
De meeste slachtoffers vielen volgens het CBS in Noord-Brabant. Het provinciebestuur heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) opdracht gegeven om te achterhalen wat daar de oorzaak van is. SWOV: “Naast het nemen van maatregelen die verkeersongevallen moeten voorkomen, is het ook belangrijk om te blijven leren van ongevallen in het verkeer, onder andere door van elk dodelijk ongeval de toedracht te onderzoeken.” De uitkomsten van dit onderzoek worden meegenomen in de jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid.

(Bron: RTL Nieuws)