Minister Mark Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag het ADAS-convenant ondertekend samen met ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RDW en RAI Vereniging. Om samen binnen de ADAS alliantie het veilig gebruik van rijhulpsystemen in auto’s te stimuleren.

Deze systemen dragen bij aan de verkeersveiligheid, duurzaamheid en doorstroming op de weg. Voorwaarde is wel dat de bestuurder de functies op een veilige, verantwoorde manier gebruikt. De komende jaren blijft de ADAS alliantie zich hier actief voor inzetten. Rijhulpsystemen zijn bijvoorbeeld een noodremsysteem en adaptive cruise control. De techniek staat ook wel bekend als ADAS: Advanced Driver Assistance Systems. Vanuit Europese regelgeving is een aantal rijhulpsystemen verplicht gesteld. Dit zorgt voor een grote toename van auto’s met ADAS in het Nederlandse wagenpark.

Kennis vergroten
Uit onderzoek blijkt dat 48% van de automobilisten aangeeft over een goed kennisniveau van de werking en reikwijdte van rijhulpsystemen te beschikken. Dat percentage moet omhoog, wat minister Harbers betreft. Minister Harbers: “We zien dat voertuigen door slimme oplossingen steeds veiliger worden. Denk aan systemen die zorgen dat je binnen de lijnen blijft of die remmen bij een bijna-ongeluk. Voertuigen mét deze systemen hebben minder ongelukken dan voertuigen zonder de systemen. Maar ik vind het wel belangrijk dat mensen weten hoe ze de systemen moeten gebruiken. De systemen kunnen zich bijvoorbeeld niet altijd aanpassen aan wegwerkzaamheden, en bij hevige sneeuwval zien ze de lijnen niet meer goed. Het is dan belangrijk als iedereen weet hoe ze daarmee moeten omgaan. Daarom is dit convenant en deze alliantie zo belangrijk, die heeft als doel om de kennis te vergroten.”

Om het belang te onderstrepen ondertekenen minister Harbers en directeuren van ANWB, BOVAG, Verbond van Verzekeraars, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA), RDW en de RAI Vereniging het ADAS-convenant. Het convenant is een vervolg op een eerder convenant uit 2019.

Rijonderwijs en voorlichting tijdens aankoop
De alliantie richt zich op de Nederlandse gebruiker van ADAS. Daarnaast kan iedereen die in 2024 gaat afrijden voor het autorijbewijs vragen verwachten over rijhulpsystemen tijdens het praktijkexamen. Te denken valt aan vragen over parkeersensoren, lane-assist en verkeersbordherkenning. Zo worden de rijexamens stapsgewijs aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen van auto’s.

(Bron: Verbond van Verzekeraars)