Bewoners van Kanaleneiland maken zich zorgen over de veiligheid van het opgeknapte verkeersplein bij de Marco Polo- en Churchillaan plus de verkeerssituatie rond de Beneluxlaan. De situatie is, zo oordelen ze, ronduit gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

Vanwege de aanleg van de busbaan door Transwijk ging de verkeerssituatie op de schop, maar de wijkcorporatie Kanaleneiland is lang niet tevreden over de wijze waarop het miljoenenproject is gerealiseerd.

“We hebben de gemeente een aantal malen op de gevaren gewezen’’, zegt woordvoerder Roland Goetgeluk. “We zijn tevreden met de busbaan, maar voor andere weggebruikers is het er niet veiliger op geworden. De eerste ongelukken zijn een feit. Precies dat waar we al bang voor waren. Naar onze adviezen is minimaal geluisterd. Een paar dagen voor het eerste ongeluk hebben we onze zorgen geuit over de afstelling van de verkeerslichten. Het is idioot dat de fiets- en voetgangerslichten niet op elkaar zijn afgestemd. Het slaat natuurlijk nergens op dat een groen looplicht gepaard gaat met een rood fietslicht. Je rijdt met groen weg, maar ziet het looplicht op rood gaan terwijl je wel mag fietsen. Op de Beneluxlaan is dit momenteel levensgevaarlijk. Bovendien ontbreekt bij een van de oversteken een verkeerslicht voor fietsers halverwege. Bij de Europalaan verderop is een vergelijkbare situatie, maar daar staat wel zo’n licht. Bij ons ontbreekt-ie. Dat leidt tot verwarring. Dat zie je als je even staat te kijken.’’ Goetgeluk snapt niet dat fietsers op de Marco Pololaan zo in het gedrang komen. “Bij de schouw hebben we de gemeente al gewezen op de breedte van de stoepen. Die is mega. Terwijl de fietsers amper ruimte hebben. Dat is vragen om problemen. Deze week nog was er een bijna-ongeluk. Dat had veel erger af kunnen lopen.’’

Twijfelen
De gemeente stelt dat voor het ontbreken van een fietsverkeerslicht halverwege is gekozen omdat er anders te weinig ruimte over zou blijven voor fietsers om zich op te stellen. Alle lichten zijn volgens de plannenmakers goed op elkaar afgestemd en er is voldoende tijd om de weg helemaal over te steken. Een uurtje posten leert dat vooral fietsers bij het kruisen van de Beneluxlaan wel degelijk gaan twijfelen vanwege het ontbreken van bovengenoemde lichten. Ze steken afgaande op het eerste groene licht over, zien in hun ooghoek dat het voetgangerslicht op rood staat en houden dan halt. Terwijl ze gewoon door mogen rijden. Voor Goetgeluk ligt daar de crux. “Het is te onduidelijk. Het leidt tot verwarring. En dat is nooit goed in het verkeer.’’

De positie van fietsers op de Marco Pololaan doet denken aan de situatie op de Meernbrug in hartje De Meern waar recent commotie over ontstond. Daar werden fietsers een metersbrede stoep opgestuurd waar een provisorisch fietspad werd ingericht om ongelukken te voorkomen. Het tegendeel gebeurde omdat fietsers ten val kwamen. Inmiddels is daar de straat verbreed ten gunste van de fietsers. Goetgeluk ziet zoiets ook graag gebeuren op de Marco Pololaan.

Pijpenlaantje
Fietsers ter plaatse delen zijn wens. “Je wordt nu vanaf de weg een klein ‘pijpenlaantje’ opgestuurd als je vanaf de Marco Pololaan naar rechts het fietspad langs de Churchillaan op wil. Waarom niet gewoon het hele stuk een apart fietspad?” zegt Margo Beerens (47).

Tegelijkertijd nuanceert Kelvin Vonk (24) het gevaar. “De meeste bijna-ongelukken verderop bij de Beneluxlaan komen toch echt omdat mensen – fietsers en voetgangers – door rood gaan. Dan kies je er zelf voor. Ik ben nu gewend aan de situatie, maar in het begin vond ik het ook raar dat mijn licht op groen ging en ik halverwege alleen een rood voetgangerslicht zag. Als de tram komt, gaan alle alarmbellen rinkelen. Dan ben je extra gewaarschuwd. Maar als deze niet langs rijdt, ga je meer interpreteren. Dat herken ik wel.’’ Achter hem gebeurt precies wat hij uitlegt. Een fietser krijgt groen, stopt halfweg bij het rode voetgangerslicht en wacht daar terwijl fietsers die het voetgangerslicht negeren hem passeren. Het lijkt vanwege de wachtende fietser even of zij door rood rijden, maar schijn bedriegt.

Tekentafel
Goetgeluk hoopt dat de gemeente de situatie nogmaals onder de loep wil nemen. “Het is voor fietsers aantoonbaar ontzettend onduidelijk geworden. Het slaat nergens op dat groen ‘looplicht’ gepaard gaat met rood fietslicht. Wij vinden het een dom ontwerp. Er is teveel vanaf de tekentafel geredeneerd en te weinig in de praktijk gekeken welke effect de plannen in de praktijk zouden hebben.’’

(Bron: AD)