De Europese ministers van Transport en verkeer stemmen in met de rijbewijsrichtlijn als voorgesteld door de Europese Commissie. Daarmee moeten (vrachtwagen)bestuurders al op hun 17e levensjaar achter het stuur kunnen zitten en krijgt iedereen een digitaal rijbewijs. Het voorstel van de Commissie heeft tot doel de verkeersveiligheid te verbeteren en het vrije verkeer van burgers binnen de EU te vergemakkelijken. Daarbij wordt de bestaande richtlijn, die voor het laatst ingrijpend werd aangepast in 2006 en door de lidstaten moest worden omgezet voor 2013, compleet herzien.

Het voorstel bevat vier belangrijke nieuwe onderdelen:

 • een Europese regeling voor begeleid rijden voor beginnende bestuurders die op de leeftijd van 17 jaar een rijbewijs hebben gehaald en nog geen 18 zijn;
 • strengere voorwaarden voor beginnende bestuurders tijdens hun eerste 2 rij-jaren (kan ook meer zijn indien de regels van de lidstaat daarin voorzien);
 • een mobiel rijbewijs als onderdeel van de Europese portemonnee voor digitale identiteit, en;
 • het gebruik van zelfbeoordelingen als filter richting medisch onderzoek van de geschiktheid van de bestuurder

De algemene strekking van het Commissievoorstel blijft in het gemeenschappelijk standpunt van de Raad behouden. Wel bracht de Raad een aantal wijzigingen aan:

 • de verkorting van de geldigheidsduur van rijbewijzen van ouderen blijft vrijwillig;
 • duidelijkere screening van de lichamelijke en geestelijke rijgeschiktheid vóórdat rijbewijzen worden afgegeven of verlengd, op basis van verschillende systemen die in de lidstaten zijn ontwikkeld;
 • de technische aspecten van mobiele rijbewijzen worden afgestemd op de herziening van de verordening digitale identiteit (eIDAS), en de uitvoerings­verplichting van de lidstaten wordt beter gekoppeld aan de aanneming van uitvoerings­handelingen;
 • meer gedetailleerde richtsnoeren voor de evaluatie door de Commissie van het verkeersveiligheids­kader van derde landen;
 • de eisen voor de begeleider in de regeling voor begeleid rijden worden verfijnd: dit wordt alleen verplicht voor het rijbewijs B;
 • de voorwaarden voor de proeftijd worden geherformuleerd in het licht van de bevoegdheden en gevestigde praktijken van de lidstaten;
 • de burger kan onder bepaalde voorwaarden een theoretisch examen afleggen in de lidstaat van nationaliteit wanneer deze verschilt van de lidstaat van verblijf – voor het praktijkexamen is dit niet mogelijk.