In 2022 is het aantal verkeersdoden met 163 gestegen naar 745. Daarnaast raakten naar schatting 8.300 personen ernstig gewond in het verkeer; 1.500 meer dan het jaar daarvoor. Daarmee viel in 2022 het hoogste aantal verkeersdoden sinds 2008. Voor ernstig verkeersgewonden was het zelfs het hoogste aantal ooit gemeten. Op 30 januari wordt erover gesproken in het commissiedebat verkeersveiligheid in de Tweede Kamer.

Prognoses laten zien dat, zonder extra maatregelen, het aantal verkeersdoden richting 2040 niet verder zal dalen. Het aantal ernstig verkeersgewonden zal naar verwachting sterk stijgen, mogelijk tot een verdubbeling in 2040. Dat blijkt uit het SWOV-rapport Verkeersveiligheidsprognose voor de Integrale Mobiliteitsanalyse 2021.

Vooral fietsers zijn slachtoffer
Zowel onder de verkeersdoden als onder de ernstig verkeersgewonden vormen fietsers verreweg de grootste groep: van alle verkeersdoden in 2022 was 39% een fietser en van de ernstig gewonden was dat 70%. Bij de fietsdoden zien we dat zij voornamelijk werden aangereden door een automobilist, terwijl fietsgewonden vooral vielen bij ongevallen waar geen motorvoertuig bij betrokken was.

Investeren in veiligheid
Zowel het SWOV als de Verkeersveiligheidscoalitie pleiten voor extra investeringen in verkeersveiligheid, bovenop de al gebudgetteerde bedragen. Vooral maatregelen die fietsveiligheid vergroten (veilige fietsinfrastructuur, de helft van de van 50km/uur wegen binnen de bebouwde kom naar 30 km/uur en de fietshelm) hebben een groot effect op zowel verkeerdoden als ernstig verkeersgewonden. Voor effectieve verkeershandhaving is een hoge subjectieve pakkans belangrijker dan hoge boetes of zware straffen. Dit wordt bereikt met een combinatie van geautomatiseerd toezicht en zichtbare handhaving op straat.