In de straten waar de snelheidslimiet 30 kilometer per uur is, gebeuren opvallend veel ongelukken. Dat stelt Rico Andriesse van Adviesbureau Goudappel, die onderzoek deed naar de verkeersveiligheid in drukke straten in verschillende gemeenten waar 30 de limiet is.”Er gebeuren meer ongelukken dan we van tevoren hadden verwacht”.

Waarschijnlijk komt dit doordat in straten waar veel gebeurt de rijsnelheid wel lager ligt, maar tegelijkertijd ook meer ongevallen plaatsvinden door die drukte, verklaart Andriesse. In het onderzoek zijn ongeveer tweehonderd drukke straten onderzocht. Het zijn wegen met bijvoorbeeld mensen die winkelen of oversteken. Er is ook specifiek naar straten gekeken waarbij de limiet eerder al werd bijgesteld naar 30 kilometer per uur.

“We zeggen altijd dat als het onveilig is, de snelheid naar beneden moet.” Toch blijkt de snelheid niet genoeg te dalen om te compenseren voor de drukte. Op de onderzochte wegen zijn bijvoorbeeld geen veilige fietspaden. Of er zijn te weinig verkeersdrempels.

Veel gemeenten zouden graag binnen de bebouwde kom de snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur bijstellen. De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om 30 kilometer in de bebouwde kom als uitgangspunt te nemen.”Daarbij zouden andere belangen dan alleen (auto)verkeer nadrukkelijker een plek moeten krijgen”, zegt Andriesse. Zoals de veiligheid van het fietsverkeer.

(Bron: Leeuwarder Courant)