De gemeente Amsterdam onderzoekt of in alle straten in de stad een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur kan worden ingevoerd. Maar is dat idee wel haalbaar?

De gemeenteraad stemde gisteren in met het onderzoek dat was voorgesteld door GroenLinks. Volgens GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting gaat om de hele bebouwde kom. “Nu worden 30-kilometerzones te vaak beperkt tot woonerven en kleine straten”, vindt hij. Volgens Ernsting zou een verlaging van de snelheid de verkeersveiligheid in de stad verbeteren. Ook zou de doorstroom van het verkeer beter worden en de uitstoot omlaag gaan. Of dat daadwerkelijk zo is, moet blijken uit het onderzoek. 

Eerste gemeente
Andere steden spelen ook met het idee, maar volgens Marcel Kwant van Veilig Verkeer Nederland is Amsterdam de eerste gemeente in Nederland die serieuze stappen neemt. Hij zegt dat er veel naar onderzoek uit andere landen wordt gekeken, waar goede resultaten zijn geboekt. “Wanneer de snelheid omlaag gaat, gebeuren er minder ongelukken. Het aantal gevallen met ernstig letsel is dan ook lager.”

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onderzoekt al langer of een verlaging naar 30 kilometer per uur bevorderlijk is voor de verkeersveiligheid. Volgens woordvoerder Patrick Rugebregt moeten de wegen dan wel flink worden aangepast. Ook is het volgens hem van belang hoe waarschijnlijk het is dat automobilisten zich aan de nieuwe regels gaan houden. “Als je een rechte weg hebt van drie kilometer lang, is het onwaarschijnlijk dat automobilisten daar 30 kilometer per uur gaan rijden.”

‘Onuitvoerbaar’
Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen begrijpt de gedachte die achter het plan zit, maar denkt dat het in de praktijk heel lastig, of misschien zelfs onuitvoerbaar is. “Het idee is dat er minder ongelukken gebeuren als automobilisten en fietsers ongeveer even snel rijden. Dat is op zich een mooie gedachte, maar voor automobilisten is 30 kilometer per uur rijden echt heel langzaam.” Hij denkt dat automobilisten de regels massaal aan hun laars zullen lappen, vooral op doorgaande wegen. Het plan kan volgens hem alleen werken als er ook zwaar wordt gehandhaafd. “Dat betekent dat er veel inzet nodig is van de politie, maar daar zijn niet genoeg agenten voor. En ook als die er wel zouden zijn, zullen mensen boos worden. Heeft de politie niets beters te doen? Moeten ze niet gewoon boeven vangen?”

Vaker appen
Ook twijfelt hij aan de gedachte dat langzamer rijden echt veiliger is. Hij denkt dat autorijden dan gaat vervelen. “Als de snelheid omlaag gaat, wordt autorijden saaier. Ik denk dat het mobiele telefoongebruik dan toeneemt. Mensen gaan zich vervelen en de verleiding om even snel een appje te sturen, wordt groter. Met alle gevolgen van dien.” Volgens Tertoolen moeten ook de kosten van de infrastructuur niet onderschat worden. Verschillende wegen zullen als het idee doorgaat heringericht moeten worden en maatregelen als drempels en klinkerstraten zijn niet goedkoop. Echt haalbaar lijkt het plan daarom niet.

Spelende kinderen
Het is overigens niet zo dat het idee helemaal nergens op slaat, zegt Tertoolen. “Deze uitvoering gaat in de praktijk niet werken, maar ik zou het wel een goed idee vinden als de gemeente besluit dat voortaan in alle normale straten, waar veel mensen wonen en kinderen spelen, maximaal 30 kilometer per uur mag worden gereden. Maar op de doorgaande wegen moet het 50 kilometer per uur blijven.”

Mocht het voorstel daadwerkelijk worden ingevoerd, denkt Tertoolen dat andere gemeenten snel zullen volgen. “Het idee past binnen de trend dat grote steden hun centrum autoluw proberen te maken. Dat vind ik goed, want steden zijn niet gemaakt voor zoveel auto’s. De ruimte is beperkt en het wordt steeds drukker.”

(Bron: RTL Nieuws)