Rond 1 juni krijgen bijna vierhonderd verkeersmeerplegers in Limburg een brief op de deurmat van het Team Verkeer van de politie. Zij gaan in Limburg aan de slag met een nieuw verkeersproject dat als doel heeft een veiliger verkeersgedrag door betere bewustwording. De naam van het project: ‘Op de radar’.

‘In het project sturen wij zogenaamde verkeersmeerplegers een bewustwordingsbrief. Deze verkeersmeerplegers zijn personen die in één jaar tijd, tussen 1 maart 2023 en 1 maart 2024, vier of meer bekeuringen (met staandehouding) hebben gekregen voor verkeersfeiten’, aldus Gert de Goede van het Team Verkeer.

Vergroten verkeersveiligheid
Voor Limburg zijn dat in de genoemde periode 368 verkeersmeerplegers. ‘Wij willen met het project investeren in juist deze groep omdat onderzoek aantoont dat deze mensen veel vaker betrokken zijn bij aanrijdingen. Wij willen de aanrijdingen terugbrengen en daarmee de verkeersveiligheid vergroten.’

Rijgedrag aanpassen
Gert vervolgt: ‘Met de waarschuwingsbrief willen wij de verkeersmeerpleger waarschuwen dat zij “op de radar” staan. Wij willen hen bewegen om hun rijgedrag positief aan te passen. Doen zij dit niet, dan waarschuwen we hen dat we bij nieuwe overtredingen repressief optreden en er mogelijk ook een mededeling naar het CBR gestuurd wordt, waarna ze mogelijk een maatregel opgelegd krijgen.’

Aandachtsvestiging
Naast deze brieven wordt er voor hen een aandachtsvestiging in het politiesysteem opgemaakt. Zo wordt bij een controle door een collega op straat (na bijvoorbeeld een nieuwe verkeersovertreding) zichtbaar dat deze persoon gewaarschuwd is en kan de agent op straat er bijvoorbeeld voor zorgen dat degene aangemeld wordt bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Het CBR neemt dan een besluit of degene in aanmerking komt voor een cursus of een onderzoek. Daar zijn kosten aan verbonden die voor eigen rekening zijn.