De provincie Groningen trekt bijna 2 miljoen euro uit voor zestien projecten die de verkeersveiligheid op gemeentelijke wegen moeten verbeteren. Bij de meeste projecten ligt de nadruk op het terugdringen van de snelheid van het autoverkeer. In andere gevallen is het doel fietsers en voetgangers een duidelijkere plek op de weg te geven.

Het streven is om het aantal verkeersslachtoffers in Groningen in 2030 te halveren ten opzichte van 2020. In dat jaar overleden volgens het CBS 27 mensen in het Groningse verkeer. In 2050 zou het aantal verkeersdoden tot nul moeten zijn teruggebracht.

“Veel projecten zijn aangedragen door omwonenden”, aldus gedeputeerde Johan Hamster. “We doen het dus echt samen. We zijn blij dat we met deze subsidie op zestien plekken kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid en kunnen helpen om het aantal verkeersongelukken terug te dringen.”